Utstasjoneringspolicy

Skattebeskyttelse ved bruk av «no better no worse» prinsippet for ansatte på internasjonale arbeidsoppdrag. Å sende sine arbeidstakere på utstasjoneringsopphold til et annet land reiser mange spørsmål og dilemmaer for både arbeidsgiver og den ansatte.

Samtidig gir et arbeidsopphold i et annet land ofte nye karrieremuligheter for den enkelte ansatte, men også arbeidsgiver vil ofte nyte godt av nyhøstet kunnskaper og erfaringer som et slikt opphold ofte medfører innad i virksomheter med intern