Utvidede krav til innholdet i arbeidsavtalen

Fra 1. juli 2024 trer nye krav til innholdet i arbeidsavtaler i kraft, som et resultat av Norges implementering av EU-direktivet om tydelige og forutsigbare arbeidsvilkår.

De nye kravene innebærer at arbeidsavtalen, i tillegg til eksisterende krav, skriftlig skal opplyse om blant annet følgende forhold:

  • Fremgangsmåten som må følges for å bringe arbeidsforholdet til opphør, inkludert hvilke formkr