Kurset gir en grundig innføring i de ulike sider ved rekrutteringsprosessen, og er aktuelt for alle som arbeider med rekruttering.

Kursinnholdet dekker DNV GLs standard for rekrutteringspersonell som setter kravene til sertifiserte rekrutterere. HR Norge er godkjent kursleverandør.

Kurset dekker blant annet følgende emner:

 • Sammenhengen mellom virksomhetens strategi og behov for riktig kompetanse
 • Etablering av standardiserte prosesser for rekruttering
 • Hvordan tiltrekke seg kandidater
 • Hvordan gjennomføre en jobbanalyse
 • Hvordan gjennomføre en kost-/nytteanalyse for rekruttering
 • Juridiske krav i rekrutteringsprosessen
 • Bruken av ulike seleksjonsverktøy
  • Biodata
  • Intervju
  • Testbruk i rekrutteringsprosessen
  • Arbeidsprøver
  • Referanseintervju og bakgrunnssjekk
 • Jobbtilbud og avslag – endelig valg av kandidat og hvordan sikre en god kandidatopplevelse
 • Onboarding – hva er det og hvilken verdi gir det?

Gjennomføring

Tre dagers kurset gjennomføres «live» på digital plattform via nettleser på nettbrett, PC eller Mac. Deltakelse på kurset krever ingen installasjon av programvare på ditt nettbrett eller datamaskin. Det gjøres opptak av undervisningen og disse opptakene vil være tilgjengelig som en læringsressurs for deg som deltaker.

Kurset går over dagene 6., 8. og 13. oktober. Vi legger opp til selvstendig løsning av noen oppgaver i dagene mellom undervisningsdagene.

Kursdagene ser slik ut:

 • 0900-1000: Undervisning, diskusjon eller gruppeøvelser
 • 1000-1030: Pause
 • 1030-1130: Undervisning, diskusjon eller gruppeøvelser
 • 1130-1230: Lunsj
 • 1230-1330: Undervisning, diskusjon eller gruppeøvelser
 • 1330-1400: Pause
 • 1400-1500: Undervisning, diskusjon eller gruppeøvelser


Sertifisering:

Etter gjennomført kurs kan du ta sertifiseringseksamen hos DNV GL. DNV GL sertifikatet er et kvalitetsstempel i markedet som dokumenterer relevante kunnskaper og kompetansen som kreves for å drive med rekruttering. Mer informasjon om sertifiseringsordningen finner du på DNV GL sine nettsider Kostnader knyttet til sertifiseringen kommer i tillegg til kursavgiften.


Kursholdere:

Portrett Sven Kinden Iversen

Sven Kinden Iversen er fagansvarlig i HR Norge. Han har bred HR-faglig erfaring fra nasjonal og internasjonal HR gjennom globale HR-lederroller i bl.a Nokia og Trolltech. Innen rekrutteringsfeltet har han erfaring som konsulent i flere Executive Search-selskaper. Han er utdannet ved Sjøkrigsskolen i Bergen og har en mastergrad i kunnskapsledelse ved Nord Universitet.

Portrett Benedicte Hille

Benedicte Hille er advokat Advokatfirmaet SBDL, hvor hun hovedsakelig arbeider med arbeidsrett og tilgrensende rettsområder. Hille har erfaring fra rådgivning innen arbeidsrett for både små og store virksomheter, samt knyttet til tvistesaker i arbeidsforhold, problemstillinger knyttet til arbeidsmiljø og fra gjennomføring av faktaundersøkelser.

Avbestillingsbetingelser:
Ved avmelding senere enn 2 dager før kursstart, gis det ingen refusjon. Avmeldingen må være skriftlig.

Betaling/faktura:
Faktura vil bli sendt i forkant av arrangementet.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no