Det begynner å røyne på hos medarbeiderne. Mye vil kanskje falle på plass av seg selv i august når batteriene er ladet opp og man kan møte kolleger igjen. Men noe har skjedd med oss og som virksomheten bør ha fokus på for å sikre at starten i august blir så bra som mulig.

I webinaret vil vi gå inn på og diskutere følgende områder:

  1. Hvordan står det til med engasjement, gjennomføringsevne, endringsvilje og ledelse.
  2. Kulturen trenger hjelp – hva har skjedd med samarbeid og nettverk under korona?
  3. Har medarbeiderne gode nok samhandlingsverktøy?
  4. Turnoverintensjon – hvem står i fare?

Hvert halvår måler HR Norge i samarbeid med Kantar hvordan medarbeidere opplever ulike jobbkritiske temaer. Arbeidslivsindeksen (ALX) går ut til 1000 respondenter og gir representative data som splittes i sektorer og bransjer Den består av en fast del som måler fire kjerneindekser over tid (engasjement, gjennomføringsevne, endringsvilje og ledelse), i tillegg til spisse temaer som oppstår når situasjoner endrer seg.

Webinaret er gratis og åpent for alle, og vi anbefaler spesielt å også tipse ledere om å delta.

Henrik Øhrn og Even Bolstad fra HR Norge og Harald Djupvik fra Kantar presenterer en oppsummering av funnene fra undersøkelsen.

Møtet er gratis og åpent for alle.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no

Er du ikke medlem?

Som medlem i HR Norge deltar du gratis på medlemsmøter i tillegg til at du har tilgang til en rekke andre fordeler. Ta en titt på medlemsfordelene her