Dette kurset gir deg en innføring i HR-feltet og tilhørende prosesser.

HR består av flere områder og prosesser. Dette kurset vil gi deg en oversikt over feltet samt sammenhengen mellom de ulike områdene. Du vil lære om ulike HR-roller, forstå målene for HR og få innsikt i praktisk gjennomføring av sentrale prosesser.

Kurset er teoretisk forankret og praktisk rettet. Det vil være en blanding av forelesning og deltakeraktivitet hvor det legges opp til interaksjon og praktiske øvelser.

Du vil få en grunnleggende innføring på følgende områder:

  • Operativ og strategisk HR
  • Organisasjons- og rolleforståelse
  • Rekruttering og onboarding
  • Kompetanse- og lederutvikling
  • Prestasjon og belønning
  • Aktuelle lover og regler for HR-feltet
  • Avvikling av arbeidsforhold
  • Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Kurset passer for deg som er ny i HR-rollen, alene i HR eller skal etablere en HR-funksjon i egen virksomhet.

Kursholder:

Anne Lise Heide er seniorrådgiver i HR-huset AS og har sin spisskompetanse og primære arbeidserfaring fra HR og ledelse. Hun har jobbet globalt med lederutvikling og strategisk kompetanseledelse, og har vært leder i privat sektor siden 2003. Anne Lise er utdannet prosesskonsulent, DNCF sertifisert coach og har en master i HR & Ledelse fra BI. De siste årene har Anne Lise ledet en rekke ulike HR-kompetansenettverk i regi av HR Norge og Leonda AS.

Avbestillingsbetingelser:
Ved avmelding senere enn 2 dager før kursstart, gis det ingen refusjon. Avmeldingen må være skriftlig.

Betaling/faktura:
Faktura vil bli sendt i forkant av arrangementet.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no