På dette kurset får du tips og råd om hvordan kartlegge, håndtere og legge til rette for langtidsfriskhet i egen organisasjon.

Vi vet at det er store helsemessige fordeler for enkeltindivid ved å være i jobb. Hvilke grep kan HR gjøre for å skape sunnere arbeidsplasser med lavere sykefravær og bedre arbeidsmiljø? Dette kurset passer for ledere og fagspesialister innen HR og HMS i alle typer virksomheter, som ønsker å systematisere og videreutvikle arbeidet med friskhet og å forebygge sykefravær.

Kurset dekker blant annet:

  • Hvordan bruke prinsipper fra positiv psykologi til å legge til rette for langtidsfriskhet
  • Å øke arbeidsnærvær
  • Forebygge slitasje hos ledere og medarbeidere
  • Psykisk helse og friskhetsfaktorer
  • LØFT– en systematisk metode for å kartlegge, håndtere og legge til rette for langtidsfriskhet
  • Hvordan ta dette videre i egen organisasjon?

Kurset krever ingen forkunnskaper. Deltakerne oppfordres til å sette seg inn i virksomhetens strategi ifht kursets tema på forhånd. I tillegg kan du gjerne forberede konkrete spørsmål og problemstillinger som kan diskuteres på kurset.

Kursholder:
Krister Halck
er psykologutdannet med spesialisering i klinisk arbeidspsykologi. Han er en av grunnleggerne av Moment organisasjon og ledelse og har over 15 års erfaring som arbeids- og organisasjonspsykolog. Halck har bred praktisk erfaring med temaer knyttet til stressmestring og selvledelse, omstilling og endring, motivasjon og arbeidsglede, kommunikasjon og krevende samtaler, konflikthåndtering og samspills- og teamutvikling. Han har selv erfaring som leder - som assisterende leder og teamleder i Moment, med ansvar for områder som markeds – og kundeoppfølging, krisehåndtering samt fagutvikling.