Når går det for langt på jobbfesten? Kunne de uheldige situasjonene vært unngått? Mange ledere og personer i HR vegrer seg for å prate om jobbfesten og alkohol på jobb.

Fester og sosiale sammenkomster er utrolig viktig for både arbeidsmiljø, trivsel, samarbeid og mye mer. Gjennom pandemien har arbeidslivet endret seg. Vi gleder oss over å kunne komme tilbake til kontoret og være sosiale igjen, men hvor går grensen for hva som er innenfor og utenfor på jobbfesten?

Akan kompetansesenter og Y Story har med innspill fra norsk arbeidsliv utviklet "Festen", et digitalt konsept med fokus på storytelling for å hjelpe HR og ledere å lettere tilnærme seg dilemmaer som kan oppstå i sosiale jobbsammenkomster. Målet er å gjøre det enklere å ta tak i vanskelig tematikk knyttet til alkohol. I webinaret hører du mer om tankene bak konseptet og hvorfor Akan har valgt denne fremgangsmåten.

Det er går fint å snakke om fest på jobb uten å bli en festbrems!

Meld deg på og hør mer om:

  • Hvordan skape en sunn alkoholkultur, uten å ta vekk gleden ved jobbfest?
  • Hvorfor og hvordan jobbe forebyggende og ikke brannslukkende?
  • Hvordan ta digital læring et skritt videre
  • Ny innfallsvinkel på organisasjonsutvikling, arbeidsmiljø og kompetanseheving
Stian Fjerdingen

Stian Fjerdingen er Seniorrådgiver i Akan kompetansesenter. Han er utdannet sosionom og har bachelorgrad i drama og teater. Han er daglig i dialog med ledere og medarbeidere i norsk arbeidsliv og bistår med å forebygge og håndtere problematisk bruk av blant annet alkohol i arbeidslivet. Han er opptatt av å utfordre tabuområder som hindrer oss i å utvikle en god kultur og et godt arbeidsmiljø.

Jan Abild

Jan Abild er rådgiver og pedagog i Y Story og ansvar for å sikre at læringsteori og brukeropplevelse knyttet til læring være er en sentral del av det Y Story produserer og leverer til sine kunder. Han har 8 års erfaring fra barne- og ungdomsskole. Der har han opparbeidet seg erfaring og innsikt i synet på undervisning, bruk av læringsteori og fokus på læring hos den enkelte. Han brenner for at læring er noe som må skje hos individet som resultat av indre motivasjon kombinert med ytre stimuli, strukturert undervisning og gode tilbakemeldinger.

Medlemsmøtet er gratis og åpent for medlemmer i HR Norge.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no