HR Norge og EY har gleden av å invitere til presentasjon av resultatene fra den ferske HR-undersøkelsen 2020.

HR-undersøkelsen er et årlig samarbeidsprosjekt med EY. Og i årets undersøkelse samarbeider vi i tillegg med alle HR-foreningene i Norden for å få innsikt i utviklingstrekk ikke bare i Norge, men også i Sverige, Danmark, Finland og Island. I år har 812 virksomheter svart på undersøkelsen, som gir oss et godt grunnlag når funnene nå skal presenteres.

I de siste årene har vi sett at store og viktige arbeidslivstrender har truffet virksomheter med stor kraft. Og at noe av forutsetningen for å oppnå fordeler knyttet til disse endringene har vært å styrke evnen til å tilpasse seg stadig raskere og smidigere.

Men hvilke grep virksomhetene gjør for å oppnå dette, har vært høyst uklar. Det er åpenbart mange veier til Rom, og vi overøses av både oppskrifter og tungt skyts fra både ledelsesforskning og suksesshistorier i medier. Årets HR-undersøkelse setter derfor fokus på hva virksomhetene faktisk gjør i dag innenfor HR-området, og vil gi oss en status på om de foretar store endringer og hva disse går ut på.

I presentasjonen av årets resultater vil vi se nærmere på og diskutere fire hovedområder:

  • Å lede for endring
  • Organisering for endring
  • Sette arbeidsstyrken i stand til å arbeide på nye måter
  • Barrierer for endring

Ved lansering i februar vil rapporten bli nedlastbar på www.hrnorge.no for medlemmer av HR Norge.

Det blir enkel frokost og registrering fra kl. 08.30.

Presentasjonen er gratis og åpent for alle som ønsker å delta. Siste frist for avmelding er innen 6. februar. Påmeldte som ikke melder avbud, og som ikke møter opp vil bli belastet et gebyr på kr 350,-.

Du møter disse under presentasjonen:

Portrett Ingvild Kathrine Johnson

Ingvild Kathrine Johnson er seniorrådgiver i HR Norge og har blant annet har ansvar for å utvikle konferanser og rapporter til HR Norges medlemmer. Ingvild har tidligere jobbet som HR-utviklingskonsulent i København med flere store prosjekter og har en mastergrad fra Copenhagen Business School i Human Resource Management.

Portrett Kjetil Kristiansen

Kjetil Kristiansen er Senior Manager og jobber i EY sin People Advisory Services avdeling. Kjetil sitt hovedfokus er organisasjonsutvikling og HR-transformasjon. Gjennom 12 år som konsulent har Kjetil utviklet en sterk forståelse for utfordringene moderne HR-funksjoner møter. Han har bred erfaring med å kombinere teoretisk kunnskap med praktiske løsninger, for å forbedre HR-avdelingers resultater. Kjetil har en master i Ledelse og Organisasjonspsykologi fra BI.