Dette kurset skal gi deg verktøy til å navigere i reglene om varsling og hvordan klage- og varslingssaker best skal håndteres

Styrkede regler om varsling har gitt en økt bevissthet omkring retten til å varsle. Formålet med regler og rutiner for varsling er å avdekke kritikkverdige forhold i virksomheten som er skadelig for samfunnet. I disse tilfellene er det ønskelig fra samfunnet at arbeidstakere varsler og det bør være tilsvarende ønskelig for virksomhetene for å kunne rette opp i avvikene. Likevel opplever ledere og HR at stadig flere ansatte klager og varsler på eget arbeidsforhold, for eksempel ledelsesbeslutninger, endringer i oppgaver og lønn. Varsling og gjengjeldelse kommer oftere og oftere på bordet i personalsaker og har blitt en integrert del av personalforvaltningen. Felles for alle klagesaker som utgjør varsling eller ikke er at de må håndteres. Hva som er egnet metode må imidlertid avgjøres fra sak til sak.

Du vil lære om:

  • Definisjon av varsling og gjengjeldelse
  • Krav til rutiner i virksomheten
  • Konkret håndtering av klage- og varslingssaker
  • Hva utgjør ulovlig gjengjeldelse og hva er lovlig utøvelse av styringsretten?

Kursholder


Kristian Foss Aalmo er advokat i SBDL og har siden 2016 arbeidet med rådgivning i arbeidsrett for store og små virksomheter, både i privat og offentlig sektor. Aalmo har erfaring fra varslingssaker og gjennomføring av faktaundersøkelser, og har videre ytet rådgivning til ulike offentlige virksomheter i forbindelse med innsynskrav fra allmenheten og berørte parter.

Gjennomføring:
Vi gjør oppmerksom på at digitale kurs gjennomføres live på den aktuelle dato(ene). Kurset er ikke tilgjengelig i etterkant.

Avbestillingsbetingelser:
Ved avmelding senere enn 2 virkedager før kursstart, gis det ingen refusjon. Avmeldingen må være skriftlig.

Betaling/faktura:
Faktura vil bli sendt i forkant av arrangementet.

Spørsmål
Alle henvendelser rettes til HR Norge på tlf. 22 11 11 22 eller e-post hrnorge@hrnorge.no