Hvem fortjener Kompetanseprisen 2024?

Har din virksomhet eller noen du kjenner en spennende satsning for å øke kompetansen til egne ansatte eller et bestemt fagområdet? HR Norge ønsker forslag til nominasjoner til årets Kompetansepris.

Specsavers Kompetanseprisen2023

HR Norges Kompetansepris er etablert for å stimulere til og øke oppmerksomheten på utviklingen av de menneskelige ressurser i arbeids- og samfunnsliv. Hvert år deles HR Norges Kompetansepris ut til en virksomhet eller organisasjon som har oppnådd spesielt gode resultater innen området personal- og organisasjonsutvikling.

Tips oss om gode kandidater

Selve prisutdelingen skjer på Kompetansedagen 2024 den 26. september, der vinneren får anledning til å presentere både metodikk og erfaringer fra sitt arbeid på konferansen. Prisvinneren vil også måtte imøtekomme oppmerksomhet fra fagmiljøer og media.

  • Det gjøres så mye godt kompetansearbeid rundt i virksomheter over hele landet, men vi er helt avhengig av å få inn informasjon fra dere der ute for å fange opp alle sammen. Jobber du i en virksomhet eller kjenner til en virksomhet som gjør noe spesielt bra for å heve kompetansen hos de ansatte, så vil vi gjerne høre fra dere, sier Siri Langangen, Konserndirektør People & Communication hos Gjensidige og leder av årets priskomité.

Lærer av best practice

HR Norges Kompetansepris tildeles hvert år en virksomhet som har et bevisst forhold til, og bruker kompetanse som aktivt verktøy. Dette for å oppnå virksomhetens mål på en måte som kan inspirere og være et forbilde for andre. Det er viktig at virksomheten kan vise til en etablert kompetansestrategi som er forankret i overordnede mål og verdier, og at kompetansetiltakene har ledet til positive effekter for både virksomhet og medarbeidere. Det er også mulig å nominere andre virksomheter som dere vet har gjort et solid arbeid med kompetanseutvikling.

- Kompetanseprisen er en viktig del av HR Norges konferanse Kompetansedagen, hvor vi deler ut prisen og også får en gjennomgang av det viktige arbeidet som gjøres blant de nominerte. Dette er inspirerende for andre deltakere på konferansen, og forhåpentlig med på å spre best practice, sier fagansvarlig produktutvikling og ansvarlig for Kompetansedagen i HR Norge, Lotte Alvik Nilsen.

Vurdering av virksomhetens kompetansearbeid

For å kunne vurdere arbeidet dere som virksomhet gjør med kompetanse, ønsker vi svar på følgende spørsmål:

1. Hvordan er arbeidet med kompetanse knyttet til:
a) Virksomhetens strategi
b) Virksomhetens måloppnåelse
(Dokumenter gjerne hva og hvordan)

2. Hvilken tilnærming/filosofi har virksomheten til kompetanseutvikling?
3. Hvilke konkrete forbedringer har dere gjort de senere årene? Hvorfor og hvordan?
4. Hvilke effekter og lærdom har dette ført til?
5. Hvilke konkrete råd kan dere gi til andre som vil prøve å oppnå noe av det samme?

Kåringen skjer gjennom en vurdering av besvarelsene opp mot kriteriene, samt en finalerunde den 9. september for kandidater som utmerker seg spesielt.

Ta kontakt!

Priskomiteen består i år av:

Priskomiteen Kompetanseprisen 2024

Siri Langangen, Konserndirektør People & Communication hos Gjensidige og leder av årets priskomité
Chris Hovde
, leder for Kultur og Ledelse i Telia Company
Finn Skogum
, Divisjonsdirektør Virksomhetsstyring i IMDi / Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Ingrida Holst
, Head of HR Norway & Finland, Specsavers Norway AS. Vinner av Kompetanseprisen 2023
Olav Johansen
, Førstelektor Høyskolen Kristiania

Har dere spørsmål knyttet til prisen eller arbeid med besvarelsen, ta kontakt med lotte.alvik.nilsen@hrnorge.no eller på tlf. 979 52 292. Besvarelser sendes til samme adresse innen torsdag 15. august, merk e-posten med Kompetanseprisen 2024. Ta gjerne kontakt med Lotte tidligere i løpet slik at vi vet at dere vurderer eller planlegger å levere.