HR-undersøkelsen 2021

Dette året har uten tvil vært utfordrende for de fleste virksomheter, og selv om det er lenge igjen til vi får se de langsiktige effektene på arbeidslivet har de aller fleste gjort endringer og høstet erfaringer. Årets HR-undersøkelse handler derfor om hva virksomhetene har gjort, hvilke endringer HR står i og hvilken betydning dette vil få for fremtiden.

Det er liten tvil om at det som er normalt om ett år vil være noe annet enn det som var normalt for ett år siden. Det som ser ut til fortsatt å være uklart er hva vi egentlig tar med oss fra året som har gått, hva vi må fokusere mer på og hvilken betydning dette vil kunne få for arbeidslivet. Denne undersøkelsen er et årlig samarbeidsprosjekt mellom HR Norge og EY, og har siden 2007 gitt en status på HR-området og ført til at viktige temaer løftes og diskuteres.

I år vil vi oppleve større sektor og bransjeforskjeller – og vi snakker ikke lenger om ett arbeidsliv, men flere. Årets HR-undersøkelse starter denne uken og går ut til et utvalg av HR-ansvarlige. Vi oppfordrer derfor så mange som mulig av dere som mottar den til å besvare undersøkelsen fordi det vil gi et bredere totalbilde og gi mulighet til å fange opp ulikheter og gå dypere ned i svarene. Undersøkelsen er anonym, slik at resultatene ikke vil kunne knyttes til enkeltvirksomheter.

I etterkant av datainnsamlingen vil vi lage en oppsummering av funnene som blant annet vil legges frem og diskuteres i en serie digitale seminarer dere vil få anledning til å delta på.

For spørsmål om HR-undersøkelsen kontakt:

E-post: henrik.ohrn@hrnorge.no

Illustrasjonsfoto: LumineImages