HR Lønnsrapport 2022 lanseres 1. april

I samarbeid med Korn Ferry lanseres årets lønnsrapport for HR-stillinger den 1. april. Vi inviterer til fysiske presentasjonsmøter i 5 byer mellom 24. mars og 30. mars der vi legger frem og diskuterer årets tall og hvilke trender vi ser fremover.

Akkurat i år ser det ut som om lønn blir et viktig og krevende tema blant medlemmene. Lønnspresset er høyt, det er stor konkurranse om arbeidskraft og mange nye medarbeidere øker presset på lønnssystematikken. Å tilby markedslønn samtidig som man må holde den interne balansen på tvers av stillinger er utfordrende mange steder.

Er du medlem og ønsker å melde deg på kan du registrere deg ved å klikke på den aktuelle byen nedenfor.

De fysiske presentasjonsmøtene vil også ta for seg lønnsutvikling i Norge i det totale markedet, hva som egentlig skjedde i fjor, hva som kommer til å skje fremover, og hvilke trender vi ser i lønnsmarkedet.

I årets rapport har vi over 1500 HR-stillinger i datagrunnlaget som gir oss muligheter til å bryte ned tallene på ulike områder med høyere grad av nyansering. Denne rapporten er fremdeles den eneste i sitt slag i det norske markedet, og bør leses av enhver som har ansvar for lønnsfastsettelsen i sin virksomhet eller jobber innen HR. Årets rapport har vært utgitt årlig siden 2007, og samlet sett gir disse et bilde av lønnsutviklingen innen HR-stillinger.

I rapporten finner du ikke bare frem lønn for HR-nivåene, men også hvordan HR-stillinger avlønnes sammenlignet med andre funksjoner i virksomheten. På den måten kan man også danne seg et inntrykk av hvordan avlønninger på tvers internt henger sammen, og kanskje bygge eller justere lønnssystemet i virksomheten slik at det blir bedre balanse når alt settes opp i samme systematikken. Vi ser også på hvordan ulike roller avlønnes, bilordninger, fordeling av goder, bruken av bonus og hvilke stillingsnivåer dette slår inn på.

Rapporten vil være nedlastbar for medlemmer av HR Norge fra 1. april.