pensjon

Nye endringer i pensjon engasjerer i oppløpet til Pensjonskonferansen

Nye endringer i pensjon engasjerer i oppløpet til Pensjonskonferansen

Det er få områder hvor det er så store og dyptgripende endringer som innen pensjon. Informasjonsbehovet er tilsvarende enormt, noe den store interessen for HR Norges årlige «Pensjonskonferansen» illustrerer. 

Les mer →

Les mer →

Pensjonsalder til besvær

Pensjonsalder til besvær

Alle er enige i målene om at flere må stå lenger i arbeid. Det er midlene som skaper strid. Denne uken kom arbeidsministeren tilbake med regjeringens forslag til nye aldersgrenser i arbeidslivet. Akademiker- og seniororganisasjonene støtter forslaget. Ut over det […]

Les mer →

Les mer →

Gratis helsesjekk av din virksomhets personalforsikring

Gratis helsesjekk av din virksomhets personalforsikring

HR Norges virksomhetsmedlemmer får nå gratis helsejekk av sin personalforsikring samt veiledning om pensjon og personalforsikring. Det skjer gjennom et samarbeid med Steenberg & Plahte.

Les mer →

Les mer →

Ny lov om pensjonsordninger – årets viktigste HR-tema?

Ny lov om pensjonsordninger – årets viktigste HR-tema?

Loven har trådt i kraft og det er vesentlige endringer i regelverket i forhold til Banklovkommisjonens opprinnelige forslag. Så hvilke utfordringer står virksomhetene ovenfor? Hva er valgmulighetene, og hvilke økonomiske konsekvenser får dette?

Les mer →

Les mer →

Pensjon for HR – gullgruve eller fallgruve

Pensjon for HR – gullgruve eller fallgruve

Knapt en dag passerer uten at forsiden av våre aviser preges av pensjon. Det presenteres fallgruver, hvordan man kan oppnå en gullpensjon og ulike beregninger over hva som lønner seg.

Les mer →

Les mer →

Pensjon for HR – offentlig sektor

Pensjon kan være et komplekst område, og det er viktig at man i HR kan hjelpe sine medarbeidere med spørsmål knyttet til feltet. Man bør være godt nok rustet til å kunne fortelle sine medarbeidere hva slags dekning man har, hva som finnes i andre sektorer, og man bør kunne benytte pensjonsordningen i arbeidet knyttet […]

Les mer →

Les mer →

Pensjonsreformen, Banklov II og III – Hvor står vi og hvor går vi nå?

Pensjonsreformen, Banklov II og III – Hvor står vi og hvor går vi nå?

På Pensjonskonferansen 2013 kommer Alexandra Plahte og innvier oss i pensjonsreformen og hva utredningene rundt Banklov II og III innebærer. HR Norge har tatt en prat med Alexandra og fått stilt noen spørsmål i forkant. Her kan du få et […]

Les mer →

Les mer →

Pensjonsreformen – hva innebærer dette?

Pensjonsreformen – hva innebærer dette?

Pensjonsreformen har medført endringer i både offentlig og private tjenestepensjonsordninger. Hva innebærer dette og hvordan påvirker dette arbeidsgivere og arbeidstakere?

Les mer →

Les mer →

Pensjon viktigere i jakten på talenter

Pensjon viktigere i jakten på talenter

Forslaget som ble fremlagt av Banklovkommisjonen den 7. januar vil kunne gjøre at jakten på attraktive arbeidstakere driver opp kostnadsnivået for alle. Pensjonsordninger vil bety mer når talenter velger arbeidsgiver.

Les mer →

Les mer →

Pensjon for HR

Pensjon for HR

Pensjonsordningene er det klart mest kostbare og betydningsfulle såkalte tilleggsgode. Ansatte undervurderer ofte den økonomiske verdien av en god pensjonsordning.

Les mer →

Les mer →

Pensjon for HR

Pensjon for HR

Pensjonsordningene er det klart mest kostbare og betydningsfulle såkalte tilleggsgode. Ansatte undervurderer ofte den økonomiske verdien av en god pensjonsordning.

Les mer →

Les mer →

Nytt faktaark – pensjon er viktig!

Nytt faktaark – pensjon er viktig!

Pensjonsordningene er det klart mest kostbare og betydningsfulle såkalte tilleggsgode. Ansatte undervurderer ofte den økonomiske verdien av en god pensjonsordning. Og pensjonsområdet er av særdeles stor viktighet for HR.

Les mer →

Les mer →

Kompetansetilbud du vil vite mer om

Bli medlem!

Du kan få tilsendt artikler hver gang noe nytt legges ut. Oppgi din epost-adresse for å motta varsler om nye innlegg.

Toppen