mangfold

Milads valg – død eller fantastisk?

Milads valg – død eller fantastisk?

- Jeg har ingen foiler. Ingen papirer. Men jeg gjør det en leder må gjøre i dag: snakke fra hjertet.

Les mer →

Les mer →

Mangfold krever ressurser og god ledelse

Mangfold krever ressurser og god ledelse

Å lede mangfold handler om å ta utgangspunkt i virksomhetskulturen, du må benytte de verktøy du allerede har, og forankre arbeidet i strategien.

Les mer →

Les mer →

Mangfold krever ressurser og god ledelse

Å lede mangfold handler om å ta utgangspunkt i virksomhetskulturen, benytte de verktøy man allerede har, og forankre arbeidet i strategien.

Les mer →

Les mer →

Mangfold og innovasjon

Mangfold og innovasjon

Virksomheter hvor medarbeiderne er åpne for å se det positive i mangfold og som aktivt jobber med arbeidsmiljø, er langt mer innovative enn virksomheter uten mangfold, viser et Dansk forskningsprosjekt. Men hvordan utvikler man et godt mangfoldsklima?

Les mer →

Les mer →

Øk profitten – organiser for kulturelt mangfold

Øk profitten – organiser for kulturelt mangfold

Kulturforskjellene vi snakker om her er de generiske. Det handler om virksomhetskulturen og profesjonskulturer som ofte betyr mer enn hvilket land man kommer fra. En ny doktoravhandling viser hvor stor betydning god utnyttelse av kulturelt mangfold kan ha for virksomhetens resultater.

Les mer →

Les mer →

Du kan få tilsendt artikler hver gang noe nytt legges ut. Oppgi din epost-adresse for å motta varsler om nye innlegg.

Toppen