måling

Bruken av økonomiske modeller i HR kan raskt bli en boomerang

Bruken av økonomiske modeller i HR kan raskt bli en boomerang

Organisasjonsutvikling og ledelse blir mer og mer preget av økonomiske begrep og modeller med fokus på resultatmåling og kontroll. Men når vi gjør ansatte til «ting» på bunnlinjen åpner vi også for flere usikkerhetsmomenter som igjen krever mer av lederen.

Les mer →

Les mer →

Svarene vi søker om måling og analyse

Svarene vi søker om måling og analyse

HR-folk søker etter svar på hva, hvordan og hvem. Svarene finnes i målingens «hvorfor». Men de fleste trenger ikke overbevises om behovet for måling og analyse. «Hvorfor» synes å være besvart i virksomhetene. Men har man gitt seg det riktige […]

Les mer →

Les mer →

Slik få du tilslutning til dine HR-initiativer

Slik få du tilslutning til dine HR-initiativer

Det råder bred enighet om at HR-initiativ må springe ut av forretningsbehov for å gi effekt og at diskusjonen om de riktige aktivitetene må gjøres i et samarbeid mellom HR og ledelsen. HR-ansvarlige har for lengst stilt seg bak behovet […]

Les mer →

Les mer →

Hvorfor går det så sakte med HR-måling og analyse?

Hvorfor går det så sakte med HR-måling og analyse?

Når organisasjoner ikke jobber systematisk med å evaluere HR sin verdiskapning er det et tegn på at HR-funksjonen fungerer på «utsiden» av hoved-virksomheten.

Les mer →

Les mer →

HR-system? Det er Excel, det!

HR-system? Det er Excel, det!

Møt Martin Jonassen, IT-rådgiveren som kommer på besøk til HR hvert 15. år.

Les mer →

Les mer →

Målbar HR

Målbar HR

Måling og analyse av HR-aktiviteters verdiskapning er et aktuelt tema for mange virksomheter. Det er utbredt enighet om at dette er viktig, men at det er krevende å få til i praksis. Thomas Hedegaard Rasmussen har skrevet boken Målbar HR. […]

Les mer →

Les mer →

HR-måling som gir verdi

HR-måling som gir verdi

Aktualiteten av måling på HR-området øker, og mange virksomheter gjennomfører ulike aktiviteter for dette. Imidlertid gjennomføres mye på måter som både erfaring og forskning forteller har mangelfull effekt. Det er behov for bedre kvalitetssikring av at aktiviteter og prosesser på […]

Les mer →

Les mer →

Hvorfor måle læring på arbeidsplassen

Hvorfor måle læring på arbeidsplassen

Virksomheter bruker hvert år store ressurser på læring internt, men de færreste måler effekten av dette. Fordi det oppleves enklere og rimeligere enn å sende medarbeidere på eksterne kurs glemmer mange å sikre kvalitet i intern opplæringen og kommuniserer ikke […]

Les mer →

Les mer →

Måling og evaluering av HR-aktiviteter

Måling og evaluering av HR-aktiviteter

Kravet om måling innenfor HR kan fort ende med at man velger det som lettest lar seg måle, snarere enn hva som gir størst effekt. Det hjelper ikke å måle riktig, hvis man likevel måler de gale tingene.

Les mer →

Les mer →

Måling og evaluering av HR-aktiviteter

Måling og evaluering av HR-aktiviteter

Kompetanse og prestasjoner er av de mest sentrale faktorer for at en virksomhet skal lykkes. Likevel gjennomføres mange HR-tiltak uten at man vet hvilken effekt de har og resultater de gir på individet, på organisasjonen og på forretningsmessig suksess. Ved […]

Les mer →

Les mer →

Karakter til leger – en god ide?

Rett før helgen kunne NRK rapportere at Teknologirådet foreslår at pasienter skal gi karakter til legene. Først jublet jeg. Så ble jeg betenkt. Er dette egentlig en god ide? I hvert fall når systemet skal spres ned til fastlegene. Leger er som […]

Les mer →

Les mer →

Målinger på universitet og høgskole

Målinger på universitet og høgskole

Resultatmålinger blir det mer og mer av i arbeidslivet. For eksempel innen akademia. Der har debatten vært særlig intens denne vinteren, ikke minst blant forskerne. Det er høykvalifiserte personer som diskuterer. For den som ønsker å lære mer om måling, […]

Les mer →

Les mer →

Måling – mål eller middel?

Måling – mål eller middel?

Norske virksomheter måler mer enn noen gang – også innen tradisjonelt ”myke” områder som HR og ledelse.

Les mer →

Les mer →

Kompetansetilbud du vil vite mer om

Bli medlem!

Du kan få tilsendt artikler hver gang noe nytt legges ut. Oppgi din epost-adresse for å motta varsler om nye innlegg.

Toppen