HR-fag

Debatt: «Betenkelig om coaching»

Debatt: «Betenkelig om coaching»

Vårt temaark om coaching-utdanninger i Norge har skapt debatt. Her tar Jan H E Wiese for seg innspill som er kommet etter at vi publiserte temaarket. 

Les mer →

Les mer →

Linjelederen som ledet departementets HR-strategiprosjekt

Linjelederen som ledet departementets HR-strategiprosjekt

«Hei, jeg føler for å dele med dere vår nye HR-strategi som akkurat har kommet ut av trykken.» Det var begynnelsen på en epost til HR Norge fra avdelingsdirektør Torunn Bolstad i Justis- og beredskapsdepartementet.

Les mer →

Les mer →

HR og teknologi: De 3 forutsetningene som avgjør om du lykkes

HR og teknologi: De 3 forutsetningene som avgjør om du lykkes

«HR-leders teknologikompetanse må være tilstrekkelig til at vedkommende kan lede IT-prosjekter, og sikre at spisskompetanse ivaretas», skriver Ellen Sørli. Hun skisserer de tre forutsetningene som må være på plass for å sikre en vellykket anskaffelses- og implementeringsprosess.

Les mer →

Les mer →

HR for «nybegynnere»

HR for «nybegynnere»

HR kan være noe annet enn det «folk flest» tror. Nye medarbeidere som utfører HR arbeid må vite hva effektiv HR er, for å kunne bidra til å gjøre virksomheten effektiv. Her er fem spørsmål linjeledere bør stille seg.

Les mer →

Les mer →

Er din HR-funksjon moden for HR-forretningsstrategi?

Er din HR-funksjon moden for HR-forretningsstrategi?

Gjennom flere år har forretningsorientering av HR stått på agendaen. Men fokus på viktige enkeltområder som employer branding, talent management og medarbeiderengasjement har i noen grad fragmentert utviklingen av en helhetlig og integrert HR strategi.

Les mer →

Les mer →

HR-transformasjon for viderekomne – fra tanke til handling

HR-transformasjon for viderekomne – fra tanke til handling

Toppene i norsk HR er svært bevisst på at det kreves endring i HR-funksjonen. Men de sliter med å gjennomføre det i praksis. I mai kan de lære håndgrepene rett fra kilden. Da holder Jon Younger en todagers workshop med […]

Les mer →

Les mer →

HR-transformasjon for viderekomne – fra tanke til handling

Toppene i norsk HR er svært bevisst på at det kreves endring i HR-funksjonen. Men de sliter med å gjennomføre det i praksis. I mai kan de lære håndgrepene rett fra kilden. Da holder Jon Younger en todagers workshop med fokus på strategisk HR. Den 27. og 28. mai kan du møte ham og lære av ham i Oslo.

Les mer →

Les mer →

Mot en forretningsdrevet og strategisk HR-funksjon

Mot en forretningsdrevet og strategisk HR-funksjon

HR-transformasjon er et relativt nytt begrep vi i økende grad møter på kurs, konferanser og i HR-litteratur. Det handler om at HR-praksis bør endres. Erfarne HR-folk vet at dette ikke er nytt; HR-faget har vært i endring til alle tider […]

Les mer →

Les mer →

Kompetansetilbud du vil vite mer om

Bli medlem!

Du kan få tilsendt artikler hver gang noe nytt legges ut. Oppgi din epost-adresse for å motta varsler om nye innlegg.

Toppen