Belønningsdagene

I høst holder Holden hoff i HR

I høst holder Holden hoff i HR

I desember leverte Holden III-utvalget sin rapport om det inntektspolitiske samarbeidet og koordinering i lønnsdannelsen til finansminister Siv Jensen. Til høsten kommer utvalgets leder Steinar Holden til HR Norge for å snakke om belønning.

Les mer →

Les mer →

Hvordan utforme bonusordninger som fungerer? – Fallgruver og muligheter

Hvordan utforme bonusordninger som fungerer? – Fallgruver og muligheter

Svært ofte har ikke bonusordningen den effekten den skal ha, og dermed blir den fort meningsløs utover å fremstå som en ekstra inntjening som er tatt for gitt.

Les mer →

Les mer →

Belønningsstrategi – hvorfor fungerer den ikke?

Belønningsstrategi – hvorfor fungerer den ikke?

På Belønningsdagene i oktober la Duncan Brown frem tall på at til tross for at man har gjort dybdeanalyser og presenterer korrekte tall og strategier, så er belønning et virkemiddel som har reduserte effekter i forhold til hva vi ønsker. Det er ifølge ham tre hovedårsaker til at belønningsstrategien ikke er effektiv.

Les mer →

Les mer →

Ikke så SMARTe mål

Ikke så SMARTe mål

Ikke før har vi lært hva “SMART” står for i forhold til målsettinger, så kommer det en ekspert og sier at SMARTe mål ikke er særlig smart likevel. Snarere tvert i mot.

Les mer →

Les mer →

Belønning i tøffe tider

Belønning i tøffe tider

Da krisen rammet dro mange virksomheter igjen snora i pengesekken, og rammebetingelsene for belønning måtte revurderes. Men hvordan kutter man bonusordninger uten å miste kritisk kompetanse og samtidig holde engasjement og entusiasme oppe?

Les mer →

Les mer →

Belønning og motivasjon – hva det hele dreier seg om, på en ny måte

Av og til finner man en artikkel, video eller annet som gir deg en «yes»-følelse. Noen ganger er det faglig innhold som gir følelsen - andre ganger fremstillingsmåten. En sjelden gang er det kombinasjonen som gir deg hakeslipp. Denne uken fikk jeg en slik opplevelse

Les mer →

Les mer →

Du kan få tilsendt artikler hver gang noe nytt legges ut. Oppgi din epost-adresse for å motta varsler om nye innlegg.

Toppen