Belønningsdagene

Hvordan utforme bonusordninger som fungerer? – Fallgruver og muligheter

Hvordan utforme bonusordninger som fungerer? – Fallgruver og muligheter

Svært ofte har ikke bonusordningen den effekten den skal ha, og dermed blir den fort meningsløs utover å fremstå som en ekstra inntjening som er tatt for gitt.

Les mer →

Belønningsstrategi – hvorfor fungerer den ikke?

Belønningsstrategi – hvorfor fungerer den ikke?

På Belønningsdagene i oktober la Duncan Brown frem tall på at til tross for at man har gjort dybdeanalyser og presenterer korrekte tall og strategier, så er belønning et virkemiddel som har reduserte effekter i forhold til hva vi ønsker. Det er ifølge ham tre hovedårsaker til at belønningsstrategien ikke er effektiv.

Les mer →

Ikke så SMARTe mål

Ikke så SMARTe mål

Ikke før har vi lært hva “SMART” står for i forhold til målsettinger, så kommer det en ekspert og sier at SMARTe mål ikke er særlig smart likevel. Snarere tvert i mot.

Les mer →

Belønning i tøffe tider

Belønning i tøffe tider

Da krisen rammet dro mange virksomheter igjen snora i pengesekken, og rammebetingelsene for belønning måtte revurderes. Men hvordan kutter man bonusordninger uten å miste kritisk kompetanse og samtidig holde engasjement og entusiasme oppe?

Les mer →

Belønning og motivasjon – hva det hele dreier seg om, på en ny måte

Av og til finner man en artikkel, video eller annet som gir deg en «yes»-følelse. Noen ganger er det faglig innhold som gir følelsen - andre ganger fremstillingsmåten. En sjelden gang er det kombinasjonen som gir deg hakeslipp. Denne uken fikk jeg en slik opplevelse

Les mer →

Bli medlem

Toppen