belønning

Verdibasert prestasjonsledelse – basert på en sann historie

Verdibasert prestasjonsledelse – basert på en sann historie

Som med all annen ledelse, så speiler også prestasjonsledelse et underliggende menneskesynsyn. I Gards variant av prestasjonsledelse, utgjør bedriftens verdier og tillitskultur pilarene for organisasjonens prestasjonsstyring. Dette, samt teori Y med en tvist av tilstedeværelse, sikrer at Gards medarbeidere er […]

Les mer →

Les mer →

Juridiske fallgruver ved belønning

Juridiske fallgruver ved belønning

Når premierings- og bonussystemer skal utformes og praktiseres, kan det juridiske rammeverket rundt ansettelses og arbeidsforhold ha atskillige elementer som byr på utfordringer for arbeidsgiver. Er du trygg på hvordan du håndterer disse utfordringene i din virksomhet?

Les mer →

Les mer →

De 16 beste skattefrie frynsegodene

De 16 beste skattefrie frynsegodene

Frynsegoder er ikke hva de engang var. Nå skal skattefuten ha en finger med i det meste. Men det finnes fremdeles noen goder som er skattefrie. I bladet «Arbeidsgiver» har HR Norge-sjef Even Bolstad rangert de beste.

Les mer →

Les mer →

3+1 trender innen belønning du må vite om

3+1 trender innen belønning du må vite om

Færre frynsegoder. Mer fastlønn. Mindre bonus. Innovative belønningssystemer. Det er de viktigste trendene innen belønning.

Les mer →

Les mer →

Det store HR-spørsmålet: Hvordan belønne best?

Det store HR-spørsmålet: Hvordan belønne best?

«Det som fikk deg der du er i dag vil ikke få deg dit du skal i morgen», sier et gammelt «jungelord» i ledelseslitteraturen. Heller ikke belønningssystemet som motiverte i går fører nødvendigvis til suksess i morgen. Hva som faktisk vil […]

Les mer →

Les mer →

Belønningsdagene 2013

Belønningsdagene 2013 er konferansen for deg som er opptatt av hvordan man bruker incentiver for å sikre trivsel og produktivitet i virksomheten.

Les mer →

Les mer →

HR Lønnsrapport 2013

HR Lønnsrapport 2013

I dag lanseres årets HR lønnsrapport. Rapporten er et «must» for enhver som leder personalfunksjoner eller personer som jobber med belønning generelt sett. Den gir også veiledning i hvordan man bygger god systematikk og prosedyrerettferdighet i lønnsdannelsen. 

Les mer →

Les mer →

Belønningsstrategi – hvorfor fungerer den ikke?

Belønningsstrategi – hvorfor fungerer den ikke?

På Belønningsdagene i oktober la Duncan Brown frem tall på at til tross for at man har gjort dybdeanalyser og presenterer korrekte tall og strategier, så er belønning et virkemiddel som har reduserte effekter i forhold til hva vi ønsker. […]

Les mer →

Les mer →

“Money talks” for Norgesgruppens HR-direktør

- Det er så blitt så politisk korrekt å si at penger ikke betyr noe, hevder Olav Haraldseid, HR-direktør i Norgesgruppen. – Men lønn er nok viktigere for mange enn man tør å snakke høyt om.

Les mer →

Les mer →

Belønning i tøffe tider

Belønning i tøffe tider

Da krisen rammet dro mange virksomheter igjen snora i pengesekken, og rammebetingelsene for belønning måtte revurderes. Men hvordan kutter man bonusordninger uten å miste kritisk kompetanse og samtidig holde engasjement og entusiasme oppe?

Les mer →

Les mer →

Temahefte om belønning

Temahefte om belønning

Denne uken legger vi ut ny utgave av temaheftet om belønning. Temaheftet adresserer viktige grunntanker knyttet til belønningsområdet, og hvordan begreper som lønn og belønning er i endring.

Les mer →

Les mer →

Pensjon for HR

Pensjon for HR

Pensjonsordningene er det klart mest kostbare og betydningsfulle såkalte tilleggsgode. Ansatte undervurderer ofte den økonomiske verdien av en god pensjonsordning.

Les mer →

Les mer →

Total Rewards

Total Rewards

Total Rewards blir ofte brukt som begrep for å oppsummere en rekke belønnings- komponenter, ikke bare fastlønn og incentiver, men også andre ansattgoder og arbeidsforhold som oppleves som viktige og som har innvirkning på den enkelte medarbeiders motivasjon og karriere.

Les mer →

Les mer →

«Hard» eller «myk» belønning – hva bidrar mest til å skape gode prestasjoner?

«Hard» eller «myk» belønning – hva bidrar mest til å skape gode prestasjoner?

Prestasjonene til menneskene i bedrifter er i særstilling viktig for den langsiktige verdiskapingen. Det vil ofte være slik at bedriftens- og medarbeidernes mål ikke samsvarer. Bedriften må derfor motivere, anerkjenne og styre medarbeidernes handlinger og valg.

Les mer →

Les mer →

Kom i gang med belønningsstrategi

Kom i gang med belønningsstrategi

I diskusjon med klienter legger jeg ofte vekt på hvor viktig det er å ha et strategisk utgangspunkt før man gjør endringer. Jeg mener at belønningsstrategi er en nøkkel for dette. Men hva er det, og hvordan kommer man i […]

Les mer →

Les mer →

Investering i ansattegoder

Investering i ansattegoder

Når virksomheter investerer i ansattegoder forventer ledelsen at investeringen skal gi noe tilbake. Helsefremmende goder gir forventninger til redusert sykefravær og investerer man i trivsel forventes det økt effektivitet. Alle investeringer skal gi resultat på bunnlinjen.

Les mer →

Les mer →

Frynsegoder er nå en del av en total-belønningspakke

Frynsegoder er nå en del av en total-belønningspakke

På årets Belønningskonferanse 28. oktober vil forfatteren av boken ”Ansattegoder –skatt –skatt ikke”, Otto Risanger, ta for seg noen av alle de muligheter en arbeidsgiver har til å kunne tilby ”ansattegoder” som ansatte kan ha nytte av.

Les mer →

Les mer →

Temahefte «Belønning»

Temahefte «Belønning»

HR Norge gir nå ut et oppdatert temahefte innen belønning. Temaheftet ble første gang utgitt i 2007, og har siden den gang utgjort en hjørnesten innenfor belønningsområdet i HR Norge.

Les mer →

Les mer →

Kompetansetilbud du vil vite mer om

Bli medlem!

Du kan få tilsendt artikler hver gang noe nytt legges ut. Oppgi din epost-adresse for å motta varsler om nye innlegg.

Toppen