belønning

Belønningsdagene 2013

Belønningsdagene 2013 er konferansen for deg som er opptatt av hvordan man bruker incentiver for å sikre trivsel og produktivitet i virksomheten.

Les mer →

Les mer →

HR Lønnsrapport 2013

HR Lønnsrapport 2013

I dag lanseres årets HR lønnsrapport. Rapporten er et «must» for enhver som leder personalfunksjoner eller personer som jobber med belønning generelt sett. Den gir også veiledning i hvordan man bygger god systematikk og prosedyrerettferdighet i lønnsdannelsen. 

Les mer →

Les mer →

Belønningsstrategi – hvorfor fungerer den ikke?

Belønningsstrategi – hvorfor fungerer den ikke?

På Belønningsdagene i oktober la Duncan Brown frem tall på at til tross for at man har gjort dybdeanalyser og presenterer korrekte tall og strategier, så er belønning et virkemiddel som har reduserte effekter i forhold til hva vi ønsker. Det er ifølge ham tre hovedårsaker til at belønningsstrategien ikke er effektiv.

Les mer →

Les mer →

“Money talks” for Norgesgruppens HR-direktør

- Det er så blitt så politisk korrekt å si at penger ikke betyr noe, hevder Olav Haraldseid, HR-direktør i Norgesgruppen. – Men lønn er nok viktigere for mange enn man tør å snakke høyt om.

Les mer →

Les mer →

Belønning i tøffe tider

Belønning i tøffe tider

Da krisen rammet dro mange virksomheter igjen snora i pengesekken, og rammebetingelsene for belønning måtte revurderes. Men hvordan kutter man bonusordninger uten å miste kritisk kompetanse og samtidig holde engasjement og entusiasme oppe?

Les mer →

Les mer →

Temahefte om belønning

Temahefte om belønning

Denne uken legger vi ut ny utgave av temaheftet om belønning. Temaheftet adresserer viktige grunntanker knyttet til belønningsområdet, og hvordan begreper som lønn og belønning er i endring.

Les mer →

Les mer →

Pensjon for HR

Pensjon for HR

Pensjonsordningene er det klart mest kostbare og betydningsfulle såkalte tilleggsgode. Ansatte undervurderer ofte den økonomiske verdien av en god pensjonsordning.

Les mer →

Les mer →

Total Rewards

Total Rewards

Total Rewards blir ofte brukt som begrep for å oppsummere en rekke belønnings- komponenter, ikke bare fastlønn og incentiver, men også andre ansattgoder og arbeidsforhold som oppleves som viktige og som har innvirkning på den enkelte medarbeiders motivasjon og karriere.

Les mer →

Les mer →

Belønning og motivasjon – hva det hele dreier seg om, på en ny måte

Av og til finner man en artikkel, video eller annet som gir deg en «yes»-følelse. Noen ganger er det faglig innhold som gir følelsen - andre ganger fremstillingsmåten. En sjelden gang er det kombinasjonen som gir deg hakeslipp. Denne uken fikk jeg en slik opplevelse

Les mer →

Les mer →

«Hard» eller «myk» belønning – hva bidrar mest til å skape gode prestasjoner?

«Hard» eller «myk» belønning – hva bidrar mest til å skape gode prestasjoner?

Prestasjonene til menneskene i bedrifter er i særstilling viktig for den langsiktige verdiskapingen. Det vil ofte være slik at bedriftens- og medarbeidernes mål ikke samsvarer. Bedriften må derfor motivere, anerkjenne og styre medarbeidernes handlinger og valg.

Les mer →

Les mer →

Du kan få tilsendt artikler hver gang noe nytt legges ut. Oppgi din epost-adresse for å motta varsler om nye innlegg.

Toppen