arbeidsrett

HR Norge: — Endringene i arbeidsmiljøloven endrer også HR

HR Norge: — Endringene i arbeidsmiljøloven endrer også HR

Regjeringen har sikret flertall for endringer i Arbeidsmiljøloven som vil ha stor effekt på arbeidslivet. Her er noen av konsekvensene, slik de vil oppleves i HR.

Les mer →

Les mer →

5 røde flagg for ansattes bruk av sosiale medier du ikke kan overse

5 røde flagg for ansattes bruk av sosiale medier du ikke kan overse

Ansattes bruk av sosiale medier kan gi store muligheter – og noen utfordringer. Spør du en advokat om hva hun vil legge vekt på, får du nok helst høre om alt som kan gå galt. Vi spurte Kari Gimmingsrud i […]

Les mer →

Les mer →

Hvordan lage kjøreregler for ansatte i sosiale medier?

Hvordan lage kjøreregler for ansatte i sosiale medier?

Mange ønsker seg kjøreregler for ansattes bruk av sosiale medier. Her er et eksempel på et rammeverk du kan tilpasse din egen virksomhet. Det er Kari Gimmingsrud i Advokatfirmaet Haavind som har delt dette med oss, og vi deler videre […]

Les mer →

Les mer →

NRK.no: Julebordsex kan koste deg jobben

NRK.no: Julebordsex kan koste deg jobben

Mange av oss vet om «andre» som har hatt seksuelle krumspring i forbindelse med julebord. Det kan koste dem jobben i et arbeidsliv som i stadig sterkere grad setter grenser for romantikk på jobb.

Les mer →

Les mer →

Spillereglene for arbeidslivets viktigste spill

Spillereglene for arbeidslivets viktigste spill

Hva trenger du som arbeidsgiver å være oppmerksom på når du skal utvikle talenter i din virksomhet? Her er noen av spillereglene du må kjenne.

Les mer →

Les mer →

Ledige studieplasser til høsten

Ledige studieplasser til høsten

Det er fremdeles noen ledige plasser på høstens studier i Rekruttering, Arbeidsrett og Kompetanseledelse. Søknadsfrist 15. august.  

Les mer →

Les mer →

Slik unngår du fallgruver ved innleid arbeidskraft

Slik unngår du fallgruver ved innleid arbeidskraft

Når du leier inn arbeidstakere, beveger du deg inn i et komplekst villniss av lover og regler. Her får du en oppdatert gjennomgang av hva som gjelder. (Video.)

Les mer →

Les mer →

Streik, lockout, primitiv konflikt: Slipp partene løs, det er vår!

Streik, lockout, primitiv konflikt: Slipp partene løs, det er vår!

Årets lønnsoppgjør er mer spennende enn det har vært på lenge. Even Bolstad tror vi går mot en vår med streiker. For HR er det viktig å kjenne bakteppet, og ikke minst forstå hvordan jussen regulerer – eller ikke regulerer […]

Les mer →

Les mer →

Hvorfor eget kurs i Tjenestemannsrett?

Regelverket på tjenestemannsrettens område er komplisert og kan være forvirrende, særlig for nye ledere eller HR-medarbeidere som kommer fra privat eller kommunal sektor. Rettspraksis tyder også på at festnede oppfatninger om tjenestemannsrettens særpreg må revurderes. De fleste arbeidsrettskurs tar kun […]

Les mer →

Les mer →

Ta 15 studiepoeng i arbeidsrett på HR akademiet

Ta 15 studiepoeng i arbeidsrett på HR akademiet

Arbeidslivets lover og regler utgjør den grunnleggende plattform for alt personalarbeid og for forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Kunnskap om dette området er essensielt for deg som jobber i HR. Dette studiet gir deg 15 studiepoeng, samt masse nyttig kompetanse. […]

Les mer →

Les mer →

Nettskyer, gråsoner og ulovligheter på dagsorden

Nettskyer, gråsoner og ulovligheter på dagsorden

Nettskyen utvider horisonten. Men samtidig skaper det massive utfordringer. For hvordan skal vi kunne utnytte de nye mulighetene uten å bryte norsk lov? I dette intervjuet gir Eva Jarbekk noen av svarene, og forklarer også hva BCR betyr for deg.

Les mer →

Les mer →

Fokusområder i arbeidsretten –  hva er nytt og hva bør vi vite er på vei?

Fokusområder i arbeidsretten – hva er nytt og hva bør vi vite er på vei?

Arbeidsretten er bærebjelken for all HR og rammeverket for utøving av arbeidsgivers styringsrett. Arbeidsretten er imidlertid ikke noe statisk instrument – arbeidsgiveres rettigheter og plikter utvikler seg ved at lovregler endres og fortolkes videre gjennom rettspraksis. Det er derfor viktig […]

Les mer →

Les mer →

Høyesterett har avgjort GPS-saken

Høyesterett har avgjort GPS-saken

I hvilken grad kan arbeidsgivere gjenbruke personopplysninger til andre kontrolltiltak i stillingsvernsaker? Høyesterett svarte på dette spørsmålet i en avgjørelse den 31. januar 2013. Hva er svaret? Les her.

Les mer →

Les mer →

Frykten for Carl Gustaf

Frykten for Carl Gustaf

Ikke alt er like lett å forstå. For eksempel hvorfor frykten for Carl Gustaf har krevd særskilt arbeidstakervern. Med lov skal landet bygges. Men det finnes mye dårlig byggemateriale. Også innenfor arbeidsretten.

Les mer →

Les mer →

Håndtering av samarbeidsproblemer og  konflikter på arbeidsplassen

Håndtering av samarbeidsproblemer og konflikter på arbeidsplassen

Hva må du gjøre for å forsøke å løse konfliktene – og hvor går grensen før løsning ikke lenger er mulig og arbeidsforholdet må avsluttes?

Les mer →

Les mer →

Helikopterpiloter utsatt for aldersdiskriminering

Helikopterpiloter utsatt for aldersdiskriminering

Høyesterett avsa i forrige uke dom i den såkalte ”Helikoptersaken” (HR-2012-325-A). Spørsmålet i saken er om arbeidsgiver på grunnlag av tariffavtale kan kreve at helikopterflygere fratrer når de blir 60 år, uten at dette er i strid med forbudet mot […]

Les mer →

Les mer →

Kontroll av arbeidstaker og bruk av personopplysninger

Kontroll av arbeidstaker og bruk av personopplysninger

Arbeidsgiver vil ofte komme over forhold som gir grunn til mistanke om at ansatte bryter sine forpliktelser etter arbeidsavtalen, eller gjør seg skyldig i straffbare forhold. Hvilke muligheter har arbeidsgiver for å få bekreftet eller avkreftet mistanken? Tiltakene for å […]

Les mer →

Les mer →

Lover og regler du må tenke på når du skal rekruttere nye medarbeidere

Lover og regler du må tenke på når du skal rekruttere nye medarbeidere

Feilansettelser er kostbart. Her får HR Norge-medlemmer en sjekkliste som kan bidra til å unngå slike feilansettelser.

Les mer →

Les mer →

Lover og regler du må du tenke på når du skal rekruttere nye medarbeidere

Lover og regler du må du tenke på når du skal rekruttere nye medarbeidere

Mange arbeidsgivere erfarer at feilansettelser er noe av det dyreste som finnes. Å finne den rette kandidaten for å kunne utvikle et godt ansettelsesforhold er en viktig investering for alle virksomheter.

Les mer →

Les mer →

Hva gjør arbeidsgiver der arbeidstaker ikke holder akseptabel standard?

Hva gjør arbeidsgiver der arbeidstaker ikke holder akseptabel standard?

Arbeidskontrakten forplikter arbeidstaker seg til å utføre et nærmere bestemt arbeid mot avtalt vederlag (lønn og eventuelle andre økonomiske ytelser). Arbeidsgiver bestemmer selv hvordan ansvaret og arbeidsoppgavene skal beskrives nærmere i kontrakten.

Les mer →

Les mer →

Arbeidsgivers endringsadgang i oppsigelsestid

Arbeidsgivers endringsadgang i oppsigelsestid

Dette er et spørsmål hvor man må sondre mellom de situasjoner hvor den ansatte selv har sagt opp, hvor den ansatte har blitt sagt opp som en følge av virksomhetens forhold og de situasjoner hvor den ansatte sies opp på […]

Les mer →

Les mer →

Håndtering av trakasseringsvarsler

Håndtering av trakasseringsvarsler

Hvem beskytter den anklagede? Vi leser stadig om nye tilfelle hvor ledere både i det private og det offentlige blir anklaget for trakassering av medarbeidere eller andre kritikkverdige forhold. Ved håndteringen av slike saker skal arbeidsgiver forholde seg til våre […]

Les mer →

Les mer →

Har ikke ansatte et eget ansvar for arbeidsplass og arbeidsmiljø?

Arbeidsgiveransvaret er regulert og fremhevet i arbeidsmiljøloven og andre viktige lover som gjelder arbeidsforholdet. Tilsynsmyndighetene, så som arbeidstilsynet, datatilsynet, helsetilsynet osv har konsentrert tilsynsarbeidet sitt mot arbeidsgiver.

Les mer →

Les mer →

Ny lovgivning: Når vil midlertidig eller innleid arbeidstaker ha krav på fast ansettelse i din virksomhet?

Ny lovgivning: Når vil midlertidig eller innleid arbeidstaker ha krav på fast ansettelse i din virksomhet?

25. juni vedtok Kongen i Statsråd endringer i arbeidsmiljølovens regler vedrørende vilkår for midlertidig ansettelse eller innleie fra utleievirksomheter.

Les mer →

Les mer →

Arbeidsrett – 15 studiepoeng høsten 2010

Arbeidsrett – 15 studiepoeng høsten 2010

Arbeidsretten er en bærebjelke i ethvert arbeidsforhold. Kompetanse om rammene som ligger i lover, forskrifter og avtaler er en forutsetning for å kunne utøve en helhetlig, klok og målrettet personalpolitikk.

Les mer →

Les mer →

Konflikthåndtering og uønsket adferd

Konflikthåndtering og uønsket adferd

Arbeidsrettskonferansen 2010 vil blant flere spennende tema se på ulike typer konflikter og ulike krav til oppfølging av konflikter. Å forstå betydningen av rollebevissthet og sentrale krav til saksbehandling når konflikten er et faktum, kan gjøre den lettere å komme […]

Les mer →

Les mer →

Kompetansetilbud du vil vite mer om

Bli medlem!

Du kan få tilsendt artikler hver gang noe nytt legges ut. Oppgi din epost-adresse for å motta varsler om nye innlegg.

Toppen