Alle aktiviteter | Konferanser | Kurs | HR akademiet | Medlemsmøter

Delta på kurs og konferanser til medlemspris!
Er du ikke medlem? Bli medlem nå!

Loading Events

Kommende aktiviteter

AktivitetStedDato 
Employer Branding

Employer Branding

28.01.2015 kl 09:00 - 16:00
anna_dyhre-katy_caroan_600x400

Employer Branding er et tidsaktuelt tema og mange organisasjoner innser at det handler om mye mer enn å tiltrekke seg og rekruttere medarbeidere. For å lykkes i å bli en attraktiv arbeidsgiver og for å styrke sitt ”employer brand” både […]

Oslo28.01Påmelding
Verdibasert prestasjonsledelse – en praktisk tilnærming

Verdibasert prestasjonsledelse – en praktisk tilnærming

30.01.2015 kl 09:00 - 11:30

-Hva er sammenhengen mellom medarbeideres engasjement og virksomhetens finansielle og operasjonelle resultater? -Hvordan kan vi gjennomføre effektiv verdibasert prestasjonsledelse i praksis? Medarbeideroppfølging og prestasjonsledelse er et av de utviklingsområder innen HR-arbeidet som er høyt prioritert i dag og de neste 3 […]

Oslo30.01Påmelding
HR-trender – det du trenger å vite i 2015

HR-trender – det du trenger å vite i 2015

30.01.2015 kl 10:00 - 13:30

I samarbeid med Agdering, inviterer HR Norge til medlemsmøte. HR Norge og Agdering inviterer til et innblikk i HR-trendene du bør kjenne til for 2015. Med utgangspunkt i ferske undersøkelser som HR-undersøkelsen og Creating People Advantage ser vi viktige tegn fremover […]

Kristiansand30.01Påmelding
Studiet i Endringsledelse, søknadsfrist

Studiet i Endringsledelse, søknadsfrist

01.02.2015 kl 08:00

Endringsledelse, 10 studiepoeng Endringsledelse er en etterspurt kompetanse i virksomhetene i en virkelighet hvor omgivelsene er under konstant endring. Virksomheters evne til å initiere, gjennomføre og forankre nødvendige endringer på en rask, smertefri og effektiv måte er avgjørende for konkurranseevnen. […]

Oslo01.02Påmelding
Studiet i Human Resource Management, søknadsfrist

Studiet i Human Resource Management, søknadsfrist

01.02.2015 kl 08:00

Human Resource Management, 15 studiepoeng Human Resource Management tar for seg hvordan man kan nå virksomhetens mål gjennom god bruk av menneskelige og organisatoriske ressurser. HRM-arbeid i organisasjoner sees både i forhold til HR-avdelingens ansvars- og arbeidsområder og linjelederes operative […]

Oslo01.02Påmelding
Rekruttering

Rekruttering

02.02.2015 kl 09:00 - 03.02.2015 kl 16:00
sven

Rekruttering utøves ofte ulikt avhengig av organisasjon og involverte person.  Dette kurset vil gi deg som deltaker en tilstrekkelig  kompetanse innen fagområdet, herunder metode, verktøy og generell innføring i seleksjonsmetoder. Fordypning i intervjuteknikk tilbyr vi gjennom et eget kurs «Intervjuteknikk […]

Oslo02.02 - 03.02Påmelding
Lønnsomhetsanalyse av HR – investeringer, – hvordan selge en idé?

Lønnsomhetsanalyse av HR – investeringer, – hvordan selge en idé?

06.02.2015 kl 09:00 - 11:00

For å kunne ta beslutning om HR-initiativ på et riktig grunnlag, er det vesentlig at det utarbeides et beslutningsunderlag. Vanlige feil er at initiativet mangler kost-nytte-analyse og risikovurdering, samt sammenheng med overordnede mål og virksomhetsstrategi. Når HR-ansvarlig skal legge frem […]

Oslo06.02Påmelding
Strategisk ressursplanlegging

Strategisk ressursplanlegging

09.02.2015 kl 09:00 - 16:00
sven

Ressursplanlegging har gjennom flere år vært fremhevet gjennom HR Undersøkelsen som en av de viktigste aktiviteter som HR bør utvikle og styre.  Kurset «Strategisk ressursplanlegging» vil hjelpe deg til å analyse arbeidsstyrken, utvikle en strategi for å balansere behov med […]

Oslo09.02Påmelding
HR-lederens strategiske fokus

HR-lederens strategiske fokus

10.02.2015 kl 09:00 - 11.02.2015 kl 16:00

Kurset «HR-lederens strategiske fokus» vil gi deg kunnskap om, og ferdigheter til å kommunisere HR sine intensjoner og vise funksjonens kapasiteter mht. bidrag til oppnåelse av virksomhetsmål.

Oslo10.02 - 11.02Påmelding
HR Tech – årets viktigste tema

HR Tech – årets viktigste tema

12.02.2015 kl 09:00 - 13.02.2015 kl 16:00

Henger HR med i teknologiutviklingen i din virksomhet? Konferansen vil gi innsikt i hva du i HR trenger for å skape gode systemer – og hva du trenger for å henge med i den teknologiske utviklingen. Det stilles stadig nye […]

Fornebu12.02 - 13.02Påmelding
Kompetanseledelse

Kompetanseledelse

24.02.2015 kl 09:00 - 25.02.2015 kl 16:00
olavjohansen

God og fornuftig organisering og ledelse av virksomhetens kompetanse er et sentralt område for å nå mål og realisere strategier. Arbeidet med kompetanseledelse består av mange delområder, fra kompetanseanalyse og strategiske planer, via gjennomføring av ulike tiltak, til evaluering av […]

Oslo24.02 - 25.02Påmelding
Prestasjonsledelse i praksis

Prestasjonsledelse i praksis

26.02.2015 kl 09:00 - 16:00
tone_rose-1

Kurset skal bidra til å gi en forståelse av hva prestasjonsledelse og – kultur er, og hvordan tilrettelegge for høye prestasjoner, konkurranselyst og lagånd hos medarbeidere. Kurset er en tydeliggjøring av holdninger, ferdigheter og atferd, med fokus på tilbakemelding, evaluering, […]

Oslo26.02Påmelding
Konflikthåndtering

Konflikthåndtering

27.02.2015 kl 09:00 - 11:00

Konflikter spenner fra det konstruktive og nødvendige, til det destruktive og personifiserte. Konfliktteori og –håndtering handler om å forstå konfliktens oppbygging og utvikling, samt å oppøve en bevissthet rundt eskalering og demping. Målet med denne forståelsen er en tryggere navigering […]

Oslo27.02Påmelding
Studiet i Endringsledelse, oppstart (fortsatt ledige plasser)

Studiet i Endringsledelse, oppstart (fortsatt ledige plasser)

02.03.2015 kl 09:00 - 03.03.2015 kl 16:00

Endringsledelse, 10 studiepoeng Endringsledelse er en etterspurt kompetanse i virksomhetene i en virkelighet hvor omgivelsene er under konstant endring. Virksomheters evne til å initiere, gjennomføre og forankre nødvendige endringer på en rask, smertefri og effektiv måte er avgjørende for konkurranseevnen. […]

Oslo02.03 - 03.03Påmelding
Pensjonskonferansen 2015

Pensjonskonferansen 2015

03.03.2015 kl 09:00 - 16:00

Pensjonsområdet har de siste årene blitt et strategisk viktig område for HR. Mange virksomheter må foreta større endringer i løpet av 2015 og 2016. Pensjonsordningen skal være konkurransedyktig, samtidig bærekraftig – står din virksomhet rustet til å ta de neste […]

Oslo03.03Påmelding
Studiet i Human Resource Management, oppstart (fortsatt ledige plasser)

Studiet i Human Resource Management, oppstart (fortsatt ledige plasser)

04.03.2015 kl 09:00 - 05.03.2015 kl 16:00

Human Resource Management, 15 studiepoeng Human Resource Management tar for seg hvordan man kan nå virksomhetens mål gjennom god bruk av menneskelige og organisatoriske ressurser. HRM-arbeid i organisasjoner sees både i forhold til HR-avdelingens ansvars- og arbeidsområder og linjelederes operative […]

Oslo04.03 - 05.03Påmelding
Arbeidsgivers håndtering av personopplysninger

Arbeidsgivers håndtering av personopplysninger

11.03.2015 kl 09:00 - 12.03.2015 kl 16:00

Personopplysningsloven med forskrifter stiller strenge krav til arbeidsgiver i forbindelse med behandling av personopplysninger. Arbeidsgivers innhenting, sammenstilling, lagring og utlevering/videreformidling av opplysninger samt enhver bruk av personopplysninger ved elektroniske hjelpemidler vil være behandling av personopplysninger. Det vil si at opplysninger […]

Oslo11.03 - 12.03Påmelding
Intervjuteknikk og utvelgelse

Intervjuteknikk og utvelgelse

11.03.2015 kl 09:00 - 16:00
sven

Intervjuteknikk og utvelgelse fokuserer på å identifisere de kritiske kompetanser i en stilling/rolle gjennom jobbanalyse og deretter gjennomføre strukturerte kompetansebaserte intervjuer for å velge ut de kandidater som har den beste kompetansen eller potensiale for den aktuelle stillingen/rollen. Rekruttering utøves […]

Oslo11.03Påmelding
Bruk av tester i rekruttering og utvikling

Bruk av tester i rekruttering og utvikling

12.03.2015 kl 09:00 - 16:00

Kurset “Bruk av tester” gir deg en oversikt over psykometrisk testing og en forståelse for fordeler, begrensning og anvendelse av tester i rekruttering og utvikling av medarbeidere. Kurset dekker de ulike anvendelsesområder for tester, tilgjengelige tester og deres anvendelse. I […]

Oslo12.03Påmelding
Seniorpolitikk

Seniorpolitikk

13.03.2015 kl 09:00 - 11:00

I samarbeid med konsulentselskapet Steenberg & Plahte inviterer HR Norge til et medlemsmøte rundt temaet seniorpolitikk. God seniorstrategi innebærer balansering av  bedriftens behov med senioransattes ønsker. For å få en best mulig løsning trenger du en gjennomtenkt seniorstrategi, som også sikrer […]

Oslo13.03Påmelding
Rett og plikt i arbeidslivet

Rett og plikt i arbeidslivet

17.03.2015 kl 09:00 - 19.03.2015 kl 16:00

Arbeidslivets lover og regler utgjør den grunnleggende plattform for alt personalarbeid og for forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. For å skape ryddige og tydelige forhold både for arbeidsgiver og arbeidstaker, og for å unngå de ubehagelige overraskelsene, er det viktig […]

Oslo17.03 - 19.03Påmelding
HR-trender – det du trenger å vite i 2015

HR-trender – det du trenger å vite i 2015

20.03.2015 kl 09:00 - 11:30

HR Norge inviterer til et innblikk i HR-trendene du bør kjenne til for 2015. Med utgangspunkt i ferske undersøkelser som HR-undersøkelsen, Creating People Advantage og European Employee Index ser vi viktige tegn fremover for utviklingen av HR-feltet fremover Virksomhetsledere opererer […]

Oslo20.03Påmelding
Rekrutteringsdagene

Rekrutteringsdagene

25.03.2015 kl 09:00 - 26.03.2015 kl 16:00

Få ny innsikt, bygg nettverk og treff noen av rekrutteringsverdenens mest spennende personer når HR Norge inviterer til Rekrutteringsdagene 2015. Workshop 26. mars med Andy Headworths handler om hvordan du bygger en strategi for sosial rekruttering som virkelig virker. Velger […]

Oslo25.03 - 26.03Påmelding
Ny i HR-rollen

Ny i HR-rollen

08.04.2015 kl 09:00 - 09.04.2015 kl 16:00

Dette er kurset for deg som er ny i HR-rollen, og som trenger en helhetlig oversikt over HR-faget. Fokus vil være de sentrale HR-prosessene og hvordan du kan sikre sammenheng mellom dem. Vi ser også på HR-rollen i forhold til […]

Oslo08.04 - 09.04Påmelding
Endringsledelse i praksis

Endringsledelse i praksis

13.04.2015 kl 09:00 - 14.04.2015 kl 16:00
Jan

Organisatorisk evne til solid, løpende drift er viktig, men spiller ofte mindre rolle i dag enn tidligere. Mange organisasjoner finner det nå langt viktigere å kunne reorientere seg, være fleksibel, få salg i andre segmenter og løse nye samfunnsoppgaver. HR […]

Oslo13.04 - 14.04Påmelding
Arbeidsrettskonferansen

Arbeidsrettskonferansen

16.04.2015 kl 09:00 - 16:00

Arbeidsrett danner grunnlaget i HR- og personalarbeid og er en sentral del av det norske arbeidsliv. Det er foreslått flere endringer i Arbeidsmiljøloven og hva disse endringene vil innebære, er blant temaene under årets konferanse. Arbeidsrettskonferansen til HR Norge har […]

Oslo16.04Påmelding
Konflikthåndtering

Konflikthåndtering

17.04.2015 kl 09:00 - 11:00

Konflikter spenner fra det konstruktive og nødvendige, til det destruktive og personifiserte. Konfliktteori og –håndtering handler om å forstå konfliktens oppbygging og utvikling, samt å oppøve en bevissthet rundt eskalering og demping. Målet med denne forståelsen er en tryggere navigering […]

Trondheim17.04Påmelding
Måling og analyse av HR-tiltak

Måling og analyse av HR-tiltak

20.04.2015 kl 09:00 - 21.04.2015 kl 16:00
HR NORGE

Måling og analyse av HR-aktiviteters verdiskapning vil bidra til å sikre et riktig HR-fokus, samt fremme ønsket adferd og ansvarliggjøring i organisasjonen. Arbeid med HR-måling og analyse må ta utgangspunkt i virksomhetens behov, dernest bygge på dokumentert forskning for så […]

Oslo20.04 - 21.04Påmelding
Tjenestemannsrett

Tjenestemannsrett

22.04.2015 kl 09:00 - 23.04.2015 kl 16:00
Fotografert av Foto Schrøder | Bygdøy Allé

Arbeidsforhold i statlig sektor reguleres dels av arbeidsmiljøloven og dels av tjenestemannsloven. Dette kan virke forvirrende, særlig for nye ledere eller HR-medarbeidere som kommer fra kommunal eller privat sektor. Samtidig tar de fleste arbeidsrettskurs- og bøker kun for seg arbeidsmiljølovens […]

Oslo22.04 - 23.04Påmelding
Arbeidsrett ved rekruttering

Arbeidsrett ved rekruttering

28.04.2015 kl 09:00 - 16:00
Fotografert av Foto Schrøder | Bygdøy Allé

HR Norge er i ferd med å fornye sitt tilbud av kurs innen rekruttering. Et av temaene som er mye diskutert på våre rekrutteringskurs er arbeidsrett. For å adressere dette temaet spesifikt i forhold til de ulike problemstillinger du kan […]

Oslo28.04Påmelding
Arbeidsrett ved avslutning av arbeidsforhold

Arbeidsrett ved avslutning av arbeidsforhold

30.04.2015 kl 09:00 - 16:00
Fotografert av Foto Schrøder | Bygdøy Allé

Ledere og HR-ansvarlige må fra tid til annen avslutte arbeidsforhold, enten ved oppsigelse eller avskjed eller frivillige sluttavtaler. Bakgrunnen for dette kan være flere, som blant annet omorganiseringer og endringer som fører til overtallighet, arbeidstakere som ikke presterer i henhold […]

Oslo30.04Påmelding
HR-lederens strategiske fokus

HR-lederens strategiske fokus

04.05.2015 kl 09:00 - 05.05.2015 kl 16:00

Kurset «HR-lederens strategiske fokus» vil gi deg kunnskap om, og ferdigheter til å kommunisere HR sine intensjoner og vise funksjonens kapasiteter mht. bidrag til oppnåelse av virksomhetsmål.

Oslo04.05 - 05.05Påmelding
Prestasjonsledelse i praksis

Prestasjonsledelse i praksis

06.05.2015 kl 09:00 - 16:00
tone_rose-1

Kurset skal bidra til å gi en forståelse av hva prestasjonsledelse og – kultur er, og hvordan tilrettelegge for høye prestasjoner, konkurranselyst og lagånd hos medarbeidere. Kurset er en tydeliggjøring av holdninger, ferdigheter og atferd, med fokus på tilbakemelding, evaluering, […]

Oslo06.05Påmelding
Ny i lederrollen

Ny i lederrollen

11.05.2015 kl 09:00 - 12.05.2015 kl 16:00
jan-ryssmo

Alle som avanserer inn i en lederrolle for første gang vil oppleve andre forventninger fra omgivelsene, og ikke minst fra seg selv. Hvem som helst kan bli litt usikker i denne fasen. Dette kurset bevisstgjør deltakerne på de momentene som […]

Oslo11.05 - 12.05Påmelding
CIPD NEEM Event

CIPD NEEM Event

11.05.2015 kl 14:00 - 12.05.2015 kl 21:00

NEEM spring meeting avholdes i London 2015. Nærmere agenda kommer, men hold av 11.-12. mai i kalenderen nå! De vil også tilby billetter til CIPD’s annual Learning & Development Show 13.-14. Mai for de som ønsker dette. Nedenfor kan du […]

London11.05 - 12.05
Konflikthåndtering

Konflikthåndtering

18.05.2015 kl 09:00 - 16:00
tone_rose-1

Konflikter kan være konstruktive og nødvendige for utvikling. De kan også være destruktive og personifiserte. Kurset gir en oversikt over konflikters årsaker, oppbygging og nivåer, og belyser utfordringer du vil møte på når du navigerer i en konfliktsituasjon. Forstå egen […]

Oslo18.05Påmelding
Kompetansedagene

Kompetansedagene

20.05.2015 kl 09:00 - 21.05.2015 kl 16:00

Hold av dato, program kommet snart!

Oslo20.05 - 21.05Påmelding
Rett og plikt i arbeidslivet

Rett og plikt i arbeidslivet

02.06.2015 kl 09:00 - 04.06.2015 kl 16:00

Arbeidslivets lover og regler utgjør den grunnleggende plattform for alt personalarbeid og for forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. For å skape ryddige og tydelige forhold både for arbeidsgiver og arbeidstaker, og for å unngå de ubehagelige overraskelsene, er det viktig […]

Oslo02.06 - 04.06Påmelding
HR Analyser

HR Analyser

03.06.2015 kl 09:00 - 04.06.2015 kl 16:00

Hold av datoen, program kommer snart. Det vil bli som i fjor, konferanse dag.1 og workshop dag.2!  

Oslo03.06 - 04.06Påmelding
Kompetanseledelse

Kompetanseledelse

10.06.2015 kl 09:00 - 11.06.2015 kl 16:00

God og fornuftig organisering og ledelse av virksomhetens kompetanse er et sentralt område for å nå mål og realisere strategier. Arbeidet med kompetanseledelse består av mange delområder, fra kompetanseanalyse og strategiske planer, via gjennomføring av ulike tiltak, til evaluering av […]

Oslo10.06 - 11.06Påmelding
Prestasjonsfremmende coaching

Prestasjonsfremmende coaching

02.09.2015 kl 09:00 - 03.09.2015 kl 16:00
Jan

Ledere opplever individuell vekst, utvikling og forbedring når de samarbeider med en coach. Mer fokus på relasjonell ledelse i kombinasjon med resultater gir effekt. Det er økende tendens til at virksomheten engasjerer interne coacher fremfor å leie inn utenfra. Man […]

Oslo02.09 - 03.09Påmelding
+ iCal Import Oppførte aktiviteter

Aktiviteter uten påmeldingsknapp er fulltegnet.

Toppen