Alle aktiviteter | Konferanser | Kurs | HR akademiet | Medlemsmøter

Delta på kurs og konferanser til medlemspris!
Er du ikke medlem? Bli medlem nå!

Loading Events

Kommende aktiviteter

AktivitetStedDato 
Få innblikk i HR trender 2015

Få innblikk i HR trender 2015

08.04.2015 kl 09:00 - 11:30
svenmindre

HR Norge inviterer til åpent møte, både for medlemmer og ikke-medlemmer. Bli oppdatert på de siste trendene innen HR og bli bedre kjent med HR Norge. Bli kjent med HR Norge På møtet vil vi gi deg et innblikk i […]

Stavanger08.04Påmelding
Ny i HR-rollen

Ny i HR-rollen

08.04.2015 kl 09:00 - 09.04.2015 kl 16:00
tonerose

Dette er kurset for deg som er ny i HR-rollen, og som trenger en helhetlig oversikt over HR-faget. Fokus vil være de sentrale HR-prosessene og hvordan du kan sikre sammenheng mellom dem. Vi ser også på HR-rollen i forhold til […]

Oslo08.04 - 09.04Påmelding
Få innblikk i HR trender 2015

Få innblikk i HR trender 2015

09.04.2015 kl 09:00 - 11:30
svenmindre

HR Norge inviterer til åpent møte, både for medlemmer og ikke-medlemmer. Bli oppdatert på de siste trendene innen HR og bli bedre kjent med HR Norge. Bli kjent med HR Norge På møtet vil vi gi deg et innblikk i […]

Bergen09.04Påmelding
Få innblikk i HR trender 2015

Få innblikk i HR trender 2015

10.04.2015 kl 09:00 - 11:30
svenmindre

HR Norge inviterer til åpent møte, både for medlemmer og ikke-medlemmer. Bli oppdatert på de siste trendene innen HR og bli bedre kjent med HR Norge. Bli kjent med HR Norge På møtet vil vi gi deg et innblikk i […]

Trondheim10.04Påmelding
Arbeidsrettskonferansen 2015

Arbeidsrettskonferansen 2015

16.04.2015 kl 09:00 - 16:00
arbeidsrettskonferansen 2015

Arbeidsrett danner grunnlaget i HR- og personalarbeid og er en sentral del av det norske arbeidsliv. Det er foreslått flere endringer i Arbeidsmiljøloven og hva disse endringene vil innebære, er blant temaene under årets konferanse. Arbeidsrettskonferansen til HR Norge har […]

Oslo16.04Påmelding
Bedre rekruttering i kommunal sektor

Bedre rekruttering i kommunal sektor

17.04.2015 kl 09:00 - 11:30

Kommunal sektor står foran store utfordringer. I flere medlemsmøter fremover skal HR Norge sette søkelys på hva dette betyr for HR-funksjonen. Medlemmer fra kommunene inviteres spesielt. Første tema ut er rekruttering. Vi  er veldig glade for å ha med oss […]

Oslo17.04Påmelding
Konflikthåndtering

Konflikthåndtering

17.04.2015 kl 09:00 - 11:00
tonerose

Konflikter spenner fra det konstruktive og nødvendige, til det destruktive og personifiserte. Konfliktteori og –håndtering handler om å forstå konfliktens oppbygging og utvikling, samt å oppøve en bevissthet rundt eskalering og demping. Målet med denne forståelsen er en tryggere navigering […]

Trondheim17.04Påmelding
Måling og analyse av HR-tiltak

Måling og analyse av HR-tiltak

20.04.2015 kl 09:00 - 21.04.2015 kl 16:00
Ellen 26.02.15

Er dere usikre på verdien av gjennomførte HR-aktiviteter? Er det uklart hvilken effekt dere forventer av planlagte utviklingstiltak? Burde det vært større engasjement hos lederne for HR-prosesser?

Oslo20.04 - 21.04Påmelding
Tjenestemannsrett

Tjenestemannsrett

22.04.2015 kl 09:00 - 23.04.2015 kl 16:00
Fotografert av Foto Schrøder | Bygdøy Allé

Arbeidsforhold i statlig sektor reguleres dels av arbeidsmiljøloven og dels av tjenestemannsloven. Dette kan virke forvirrende, særlig for nye ledere eller HR-medarbeidere som kommer fra kommunal eller privat sektor. Samtidig tar de fleste arbeidsrettskurs- og bøker kun for seg arbeidsmiljølovens […]

Oslo22.04 - 23.04Påmelding
Årsmøte 2015 med medlemsmøte

Årsmøte 2015 med medlemsmøte

22.04.2015 kl 14:00 - 17:00
HR_Norge_prelim_aarsberetning_2014_oppslag

Medlemsmøte fra kl 14:00 – 15:00: HR-trender – det du trenger å vite i 2015 HR Norge inviterer til et innblikk i HR-trendene du bør kjenne til for 2015. Med utgangspunkt i ferske undersøkelser som HR-undersøkelsen, Creating People Advantage og […]

Oslo22.04Påmelding
Intro til HR-analyse – Hvor starter du?

Intro til HR-analyse – Hvor starter du?

23.04.2015 kl 09:00 - 16:00
svenmindre

Ønsker du mer kunnskap om HR-analyse og målbar HR? Vil du lære mer om hvordan du kan komme i gang i praksis? Trenger du hjelp til å definere HR-relaterte KPI´er i din virksomhet? HR-analyse eller målbar HR er et viktig […]

Stavanger23.04Påmelding
Arbeidsrett ved rekruttering

Arbeidsrett ved rekruttering

28.04.2015 kl 09:00 - 16:00
Fotografert av Foto Schrøder | Bygdøy Allé

HR Norge er i ferd med å fornye sitt tilbud av kurs innen rekruttering. Et av temaene som er mye diskutert på våre rekrutteringskurs er arbeidsrett. For å adressere dette temaet spesifikt i forhold til de ulike problemstillinger du kan […]

Oslo28.04Påmelding
Intro til HR-analyse – Hvor starter du?

Intro til HR-analyse – Hvor starter du?

28.04.2015 kl 09:00 - 16:00
svenmindre

Ønsker du mer kunnskap om HR-analyse og målbar HR? Vil du lære mer om hvordan du kan komme i gang i praksis? Trenger du hjelp til å definere HR-relaterte KPI´er i din virksomhet? HR-analyse eller målbar HR er et viktig […]

Trondheim28.04Påmelding
Onboarding – introduksjon av nyansatte

Onboarding – introduksjon av nyansatte

29.04.2015 kl 09:00 - 16:00
tonerose

Feilansettelser kan være et monster virksomheten selv skaper. Produksjons- og effektivitetstap ved nyansettelser, samt tap av kompetanse ved at nyansatte forlater virksomheten etter kort tid, kan effektivt forbygges ved å sikre system og villighet til oppfølging i virksomheten. Onboarding skiller […]

Oslo29.04Påmelding
Intro til HR-analyse – Hvor starter du?

Intro til HR-analyse – Hvor starter du?

29.04.2015 kl 09:00 - 16:00
svenmindre

Ønsker du mer kunnskap om HR-analyse og målbar HR? Vil du lære mer om hvordan du kan komme i gang i praksis? Trenger du hjelp til å definere HR-relaterte KPI´er i din virksomhet? HR-analyse eller målbar HR er et viktig […]

Bergen29.04Påmelding
HR-lederens strategiske fokus

HR-lederens strategiske fokus

04.05.2015 kl 09:00 - 05.05.2015 kl 16:00

Kurset «HR-lederens strategiske fokus» vil gi deg kunnskap om, og ferdigheter til å kommunisere HR sine intensjoner og vise funksjonens kapasiteter mht. bidrag til oppnåelse av virksomhetsmål.

Oslo04.05 - 05.05Påmelding
Prestasjonsledelse i praksis

Prestasjonsledelse i praksis

06.05.2015 kl 09:00 - 16:00
tone_rose-1

Kurset skal bidra til å gi en forståelse av hva prestasjonsledelse og – kultur er, og hvordan tilrettelegge for høye prestasjoner, konkurranselyst og lagånd hos medarbeidere. Kurset er en tydeliggjøring av holdninger, ferdigheter og atferd, med fokus på tilbakemelding, evaluering, […]

Oslo06.05Påmelding
Hvordan praktisere virksomhetsdrevet lederutvikling

Hvordan praktisere virksomhetsdrevet lederutvikling

07.05.2015 kl 09:00 - 16:00
Jens R. Jenssen

Å bygge en sterk plan for lederetterfølgelse tilpasset forretningsmessige utfordringer krever at ledelsen på alle nivåer tar ansvar for strategi for og daglige utvikling av nye ledere. Grunnen til dette er ganske enkelt at de riktige lederne på alle nivåer […]

Oslo07.05Påmelding
Intervjuteknikk og utvelgelse

Intervjuteknikk og utvelgelse

07.05.2015 kl 09:00 - 16:00
sven

Intervjuteknikk og utvelgelse fokuserer på å identifisere de kritiske kompetanser i en stilling/rolle gjennom jobbanalyse og deretter gjennomføre strukturerte kompetansebaserte intervjuer for å velge ut de kandidater som har den beste kompetansen eller potensiale for den aktuelle stillingen/rollen. Rekruttering utøves […]

Trondheim07.05Påmelding
Inkluderingskompetanse

Inkluderingskompetanse

08.05.2015 kl 09:00 - 11:00
eivindfalkum

Økt bruk av vanlige virksomheter som arena for avklaring, arbeidstrening og kvalifisering er helt essensielt for å få til økt inkludering av grupper som ellers vil forbli marginale på det norske arbeidsmarked.

Oslo08.05Påmelding
Ny i lederrollen

Ny i lederrollen

11.05.2015 kl 09:00 - 12.05.2015 kl 16:00
jan-ryssmo

Alle som avanserer inn i en lederrolle for første gang vil oppleve andre forventninger fra omgivelsene, og ikke minst fra seg selv. Hvem som helst kan bli litt usikker i denne fasen. Dette kurset bevisstgjør deltakerne på de momentene som […]

Oslo11.05 - 12.05Påmelding
Konflikthåndtering

Konflikthåndtering

18.05.2015 kl 09:00 - 16:00
tone_rose-1

Konflikter kan være konstruktive og nødvendige for utvikling. De kan også være destruktive og personifiserte. Kurset gir en oversikt over konflikters årsaker, oppbygging og nivåer, og belyser utfordringer du vil møte på når du navigerer i en konfliktsituasjon. Forstå egen […]

Oslo18.05Påmelding
Kompetansedagene 2015

Kompetansedagene 2015

20.05.2015 kl 09:00 - 21.05.2015 kl 16:00
charlesjennings

Jobber du med utvikling av strategi, design, måling og lignende knyttet til Kompetanse? Da er datoene for denne konferansen det du skal sette på kalenderen. innsikt fra en av verdenstoppene på arbeid med 70:20:10 Få med deg verdien av å […]

Oslo20.05 - 21.05Påmelding
Når medarbeidere har rusproblemer

Når medarbeidere har rusproblemer

22.05.2015 kl 09:00 - 11:00
ellenbilde

Å ha medarbeidere med alkohol- eller andre rusproblemer kan være en stor utfordring. Det kan oppleves vanskelig å skulle hjelpe, dels pga. liten erfaring med dette, og også fordi problemet gjerne er skjult. Mangel på kunnskap om hvordan man kan […]

Oslo22.05Påmelding
Rett og plikt i arbeidslivet

Rett og plikt i arbeidslivet

02.06.2015 kl 09:00 - 04.06.2015 kl 16:00

Arbeidslivets lover og regler utgjør den grunnleggende plattform for alt personalarbeid og for forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. For å skape ryddige og tydelige forhold både for arbeidsgiver og arbeidstaker, og for å unngå de ubehagelige overraskelsene, er det viktig […]

Oslo02.06 - 04.06Påmelding
Intro til HR-analyse – Hvor starter du?

Intro til HR-analyse – Hvor starter du?

02.06.2015 kl 09:00 - 16:00
svenmindre

Ønsker du mer kunnskap om HR-analyse og målbar HR? Vil du lære mer om hvordan du kan komme i gang i praksis? Trenger du hjelp til å definere HR-relaterte KPI´er i din virksomhet? HR-analyse eller målbar HR er et viktig […]

Kristiansand02.06Påmelding
HR Analyser

HR Analyser

03.06.2015 kl 09:00 - 04.06.2015 kl 16:00

Konferansen HR Analyser gir deg innsikt, veiledning og gode case. Dette belyser hvordan du kan bruke HR-data og HR-målinger til å støtte viktige forretningsbeslutninger. Lykkes du i å samle, forstå og analysere dine data, vil du lettere kunne forutse virksomhetens […]

Oslo03.06 - 04.06Påmelding
Arbeidsrett ved avslutning av arbeidsforhold

Arbeidsrett ved avslutning av arbeidsforhold

08.06.2015 kl 09:00 - 16:00
Fotografert av Foto Schrøder | Bygdøy Allé

Ledere og HR-ansvarlige må fra tid til annen avslutte arbeidsforhold, enten ved oppsigelse eller avskjed eller frivillige sluttavtaler. Bakgrunnen for dette kan være flere, som blant annet omorganiseringer og endringer som fører til overtallighet, arbeidstakere som ikke presterer i henhold […]

Oslo08.06Påmelding
Kompetanseledelse

Kompetanseledelse

10.06.2015 kl 09:00 - 11.06.2015 kl 16:00

God og fornuftig organisering og ledelse av virksomhetens kompetanse er et sentralt område for å nå mål og realisere strategier. Arbeidet med kompetanseledelse består av mange delområder, fra kompetanseanalyse og strategiske planer, via gjennomføring av ulike tiltak, til evaluering av […]

Oslo10.06 - 11.06Påmelding
Studiet i Arbeidsrett, søknadsfrist

Studiet i Arbeidsrett, søknadsfrist

15.06.2015 kl 08:00 - 17:00

Studiet i Arbeidsrett, 15 studiepoeng Arbeidsretten er en grunnleggende plattform for alt personalarbeid. Lover, tariffavtaler og alminnelige rettslige prinsipper definerer og regulerer avtaleforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Riktig tolkning og forståelse av disse reglene er avgjørende for å kunne skape […]

Oslo15.06Påmelding
Studiet i Rekruttering, søknadsfrist

Studiet i Rekruttering, søknadsfrist

15.06.2015 kl 08:00 - 17:00

Studiet i Rekruttering, 10 studiepoeng Rekruttering og utvelgelse av ansatte er en av de aller viktigste strategiske HR-aktivitetene, og et vesentlig virkemiddel for at en virksomhet skal bli tilført nødvendig kompetanse. Å arbeide med rekruttering omfatter en grundig analyse av […]

Oslo15.06Påmelding
Ny i HR-rollen

Ny i HR-rollen

19.08.2015 kl 09:00 - 20.08.2015 kl 16:00
tonerose

Dette er kurset for deg som er ny i Human Resources, og som trenger en bred innføring i faget. Kurset favner fra det administrative og operative, til det forretningsmessige og strategiske, og gir dermed en oversikt over HRs betydning for […]

Oslo19.08 - 20.08Påmelding
HR Dagen Trondheim

HR Dagen Trondheim

01.09.2015 kl 09:00 - 16:00
Fotografert av Foto Schrøder | Bygdøy Allé

HR Dagen arrangeres for andre gang i Trondheim. I år vil medarbeiderutvikling, personaloppfølging og medarbeiderundersøkelser være temaer som berøres. Temaet vil belyses gjennom et arbeidsrettslig perspektiv og flere case.

Trondheim01.09Påmelding
Prestasjonsfremmende coaching

Prestasjonsfremmende coaching

02.09.2015 kl 09:00 - 03.09.2015 kl 16:00
Jan

Ledere opplever individuell vekst, utvikling og forbedring når de samarbeider med en coach. Mer fokus på relasjonell ledelse i kombinasjon med resultater gir effekt. Det er økende tendens til at virksomheten engasjerer interne coacher fremfor å leie inn utenfra. Man […]

Oslo02.09 - 03.09Påmelding
Strategisk ressursplanlegging

Strategisk ressursplanlegging

07.09.2015 kl 09:00 - 16:00

  Ressursplanlegging har gjennom flere år vært fremhevet gjennom HR Undersøkelsen som en av de viktigste aktiviteter som HR bør utvikle og styre. Kurset «Strategisk ressursplanlegging» vil hjelpe deg til å analyse arbeidsstyrken, utvikle en strategi for å balansere behov […]

Oslo07.09Påmelding
Employer Branding

Employer Branding

08.09.2015 kl 09:00 - 16:00
Anna Dyhre

Hvorfor jobbe strategisk med Employer Branding? Employer Branding er et tidsaktuelt tema og mange organisasjoner innser at det handler om mye mer enn å tiltrekke seg og rekruttere medarbeidere. For å lykkes i å bli en attraktiv arbeidsgiver og for […]

Oslo08.09Påmelding
Rekruttering

Rekruttering

09.09.2015 kl 09:00 - 10.09.2015 kl 16:00
sven

Rekruttering utøves ofte ulikt avhengig av organisasjon og involverte person. Dette kurset vil gi deg som deltaker en tilstrekkelig kompetanse innen fagområdet, herunder metode, verktøy og generell innføring i seleksjonsmetoder. Fordypning i intervjuteknikk tilbyr vi gjennom et eget kurs «Intervjuteknikk […]

Oslo09.09 - 10.09Påmelding
Ny i lederrollen

Ny i lederrollen

16.09.2015 kl 09:00 - 17.09.2015 kl 16:00
Jan Ryssmo, Pondera 1

Alle som avanserer inn i en lederrolle for første gang vil oppleve andre forventninger fra omgivelsene, og ikke minst fra seg selv. Hvem som helst kan bli litt usikker i denne fasen. Dette kurset bevisstgjør deltakerne på de momentene som […]

Oslo16.09 - 17.09Påmelding
Arbeidsgivers håndtering av personopplysninger

Arbeidsgivers håndtering av personopplysninger

21.09.2015 kl 09:00 - 22.09.2015 kl 16:00

Svært mange virksomheter er ikke kjent med sine forpliktelser knyttet til personopplysninger og tenker ikke over at de kanskje daglig bryter regelverket. Det vil si at opplysninger om personer som mottas eller sendes i e-post er regulert av lovens bestemmelser. […]

Oslo21.09 - 22.09Påmelding
Endringsledelse i praksis

Endringsledelse i praksis

23.09.2015 kl 09:00 - 24.09.2015 kl 16:00
Jan

Endringstakten øker. Stadig oftere må virksomheter re-orientere seg, endre oppgaver og rutiner, få salg i nye segmenter eller løse nye samfunnsoppgaver. For å få til dette må HR levere gode tjenester internt, riktig lederstøtte, og ikke minst bidra til effektive […]

Oslo23.09 - 24.09Påmelding
Medarbeidersamtalen

Medarbeidersamtalen

13.10.2015 kl 09:00 - 16:00
Jan Wiese

En rekke undersøkelser de siste årene viser at gode medarbeidersamtaler – gjerne i kombinasjon med enkle målstyringsverktøy – kan bidra til å forbedre virksomhetens resultater i betydelig grad. Den enkeltes engasjement, læring og utvikling i jobben, tillegges også større vekt. […]

Oslo13.10Påmelding
Intervjuteknikk og utvelgelse

Intervjuteknikk og utvelgelse

19.10.2015 kl 09:00 - 16:00
sven

Intervjuteknikk og utvelgelse fokuserer på å identifisere de kritiske kompetanser i en stilling/rolle gjennom jobbanalyse og deretter gjennomføre strukturerte kompetansebaserte intervjuer for å velge ut de kandidater som har den beste kompetansen eller potensiale for den aktuelle stillingen/rollen. Rekruttering utøves […]

Oslo19.10Påmelding
Bruk av tester ved rekruttering og utvikling

Bruk av tester ved rekruttering og utvikling

20.10.2015 kl 09:00 - 16:00
Silje Bratlie (2)

Kurset “Bruk av tester” gir deg en oversikt over psykometrisk testing og en forståelse for fordeler, begrensning og anvendelse av tester i rekruttering og utvikling av medarbeidere. Kurset dekker de ulike anvendelsesområder for tester, tilgjengelige tester og deres anvendelse. I […]

Oslo20.10Påmelding
HR-lederens strategiske fokus

HR-lederens strategiske fokus

21.10.2015 kl 09:00 - 22.10.2015 kl 16:00

Kurset «HR-lederens strategiske fokus» vil gi deg kunnskap om, og ferdigheter til å kommunisere HR sine intensjoner og vise funksjonens kapasiteter mht. bidrag til oppnåelse av virksomhetsmål.

Oslo21.10 - 22.10Påmelding
Arbeidsrett ved ansettelsesprosesser

Arbeidsrett ved ansettelsesprosesser

27.10.2015 kl 09:00 - 16:00

HR Norge er i ferd med å fornye sitt tilbud av kurs innen rekruttering. Et av temaene som er mye diskutert på våre rekrutteringskurs er arbeidsrett. For å adressere dette temaet spesifikt i forhold til de ulike problemstillinger du kan […]

Oslo27.10Påmelding
Kompetanseledelse

Kompetanseledelse

28.10.2015 kl 09:00 - 29.10.2015 kl 16:00
Olav Johansen

God og fornuftig organisering og ledelse av virksomhetens kompetanse er et sentralt område for å nå mål og realisere strategier. Arbeidet med kompetanseledelse består av mange delområder, fra kompetanseanalyse og strategiske planer, via gjennomføring av ulike tiltak, til evaluering av […]

Oslo28.10 - 29.10Påmelding
HR Forum

HR Forum

04.11.2015 kl 09:00 - 05.11.2015 kl 16:00

Program under utvikling. Hold av datoene! Er du interessert i å være utstiller? Kontakt kjetil.hovda@hrnorge.no    

Oslo04.11 - 05.11
Måling og analyse av HR-tiltak

Måling og analyse av HR-tiltak

10.11.2015 kl 09:00 - 11.11.2015 kl 16:00
HR NORGE

Måling og analyse av HR-aktiviteters verdiskapning vil bidra til å sikre et riktig HR-fokus, samt fremme ønsket adferd og ansvarliggjøring i organisasjonen. Arbeid med HR-måling og analyse må ta utgangspunkt i virksomhetens behov, dernest bygge på dokumentert forskning for så […]

Oslo10.11 - 11.11Påmelding
Hvordan praktisere virksomhetsdrevet lederutvikling

Hvordan praktisere virksomhetsdrevet lederutvikling

12.11.2015 kl 09:00 - 16:00
Jens R. Jenssen

Å bygge en sterk plan for lederetterfølgelse tilpasset forretningsmessige utfordringer krever at ledelsen på alle nivåer tar ansvar for strategi for og daglige utvikling av nye ledere. Grunnen til dette er ganske enkelt at de riktige lederne på alle nivåer […]

Oslo12.11Påmelding
Rett og plikt i arbeidslivet

Rett og plikt i arbeidslivet

17.11.2015 kl 09:00 - 19.11.2015 kl 16:00

Arbeidslivets lover og regler utgjør den grunnleggende plattform for alt personalarbeid og for forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. For å skape ryddige og tydelige forhold både for arbeidsgiver og arbeidstaker, og for å unngå de ubehagelige overraskelsene, er det viktig […]

Oslo17.11 - 19.11Påmelding
+ iCal Import Oppførte aktiviteter

Aktiviteter uten påmeldingsknapp er fulltegnet.

Toppen