Alle aktiviteter | Konferanser | Kurs | HR akademiet | Medlemsmøter

Delta på kurs og konferanser til medlemspris!
Er du ikke medlem? Bli medlem nå og du får gratis medlemskap ut året om du er medlem i 2015!

Loading Events

Kommende aktiviteter

AktivitetStedDato 
Faktasjekk i rekrutteringsprosesser

Faktasjekk i rekrutteringsprosesser

28.11.2014 kl 09:00 - 11:30

- Hvordan strukturere en rekrutteringsprosess slik at du gjør ting «riktig» først som sist - Hva kan du spørre om, hva bør du spørre om og hvordan unngå utfordringer med personvern og diskrimineringsregler? Feilansettelser er både dyrt og konfliktskapende for de […]

Oslo28.11Påmelding
HR-undersøkelsen 2014 – Oslo (1) 28. november

HR-undersøkelsen 2014 – Oslo (1) 28. november

28.11.2014 kl 11:00 - 13:00

HR Norge og EY (tidligere Ernst & Young) har gleden av å invitere til seminarer der vi går igjennom resultatene fra den ferske «HR-undersøkelsen 2014″ Årets undersøkelse har sett nærmere på hvilke områder innen HR norske virksomheter har fokus på […]

Oslo28.11
Rett og plikt i arbeidslivet

Rett og plikt i arbeidslivet

02.12.2014 kl 09:00 - 04.12.2014 kl 16:00

Arbeidslivets lover og regler utgjør den grunnleggende plattform for alt personalarbeid og for forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. For å skape ryddige og tydelige forhold både for arbeidsgiver og arbeidstaker, og for å unngå de ubehagelige overraskelsene, er det viktig […]

Oslo02.12 - 04.12Påmelding
HR Norges Beste – Talentkabalen

HR Norges Beste – Talentkabalen

02.12.2014 kl 09:00 - 16:00
hrnorgesbeste

HR Norges Beste er en av de mest spennende konferansene vi arrangerer hvert år, da fokus rettes mot noen sentrale utfordringer HR står overfor – samtidig som vi ønsker å inspirere deg som deltaker! Til å gjøre dette har vi […]

Oslo02.12Påmelding
Oppfølging av sykmeldte – del 2.

Oppfølging av sykmeldte – del 2.

05.12.2014 kl 12:30 - 15:00

Et arbeidsseminar med gjennomgang av krevende eksempler, utfordringer og løsninger. Saker med langtidsykmeldte eller medarbeidere som har mye fravær over tid, kan være spesielt  krevende å håndtere. Tilfellene varierer sterkt. De er ofte komplekse med flere parallelle problemstillinger. Grunnleggende  regelverk […]

Oslo05.12Påmelding
Endringsledelse

Endringsledelse

09.12.2014 kl 09:00 - 15:45

Noe av det viktigste virksomheter møter hver dag er endringer. Ytre forandringer skaper et indre endringsbehov. Skaperkraft og innovasjon kan forandre organisasjonen fra innsiden til en bedre virksomhet utad. Alt dette skal ledes på et vis, i et stadig raskere […]

Oslo09.12Påmelding
HR-undersøkelsen 2014 – Oslo (2) 10.desember

HR-undersøkelsen 2014 – Oslo (2) 10.desember

10.12.2014 kl 09:00 - 11:00

HR Norge og EY (tidligere Ernst & Young) har gleden av å invitere til seminarer der vi går igjennom resultatene fra den ferske «HR-undersøkelsen 2014″ Årets undersøkelse har sett nærmere på hvilke områder innen HR norske virksomheter har fokus på […]

Oslo10.12
Studiet i Human Resource Management, søknadsfrist

Studiet i Human Resource Management, søknadsfrist

10.01.2015 kl 08:00

Human Resource Management, 15 studiepoeng Human Resource Management tar for seg hvordan man kan nå virksomhetens mål gjennom god bruk av menneskelige og organisatoriske ressurser. HRM-arbeid i organisasjoner sees både i forhold til HR-avdelingens ansvars- og arbeidsområder og linjelederes operative […]

Oslo10.01Påmelding
Studiet i Endringsledelse, søknadsfrist

Studiet i Endringsledelse, søknadsfrist

10.01.2015 kl 08:00

Endringsledelse, 10 studiepoeng Endringsledelse er en etterspurt kompetanse i virksomhetene i en virkelighet hvor omgivelsene er under konstant endring. Virksomheters evne til å initiere, gjennomføre og forankre nødvendige endringer på en rask, smertefri og effektiv måte er avgjørende for konkurranseevnen. […]

Oslo10.01Påmelding
Ny i HR-rollen

Ny i HR-rollen

12.01.2015 kl 09:00 - 13.01.2015 kl 16:00

Dette er kurset for deg som er ny i HR-rollen, og som trenger en helhetlig oversikt over HR-faget. Fokus vil være de sentrale HR-prosessene og hvordan du kan sikre sammenheng mellom dem. Vi ser også på HR-rollen i forhold til […]

Oslo12.01 - 13.01Påmelding
HR-undersøkelsen 2014 – Oslo, 16.januar 2015

HR-undersøkelsen 2014 – Oslo, 16.januar 2015

16.01.2015 kl 09:00 - 11:00

HR Norge og EY (tidligere Ernst & Young) har gleden av å invitere til seminarer der vi går igjennom resultatene fra den ferske «HR-undersøkelsen 2014″ Årets undersøkelse har sett nærmere på hvilke områder innen HR norske virksomheter har fokus på […]

Oslo16.01Påmelding
Personalkonferansen for offentlig sektor 2015

Personalkonferansen for offentlig sektor 2015

20.01.2015 - 22.01.2015

Personalkonferansen for offentlig sektor arrangeres tradisjonen tro i januar på Lillehammer. Temaer som blir belyst denne gang vil kretse rundt ledelse, strategisk HR, jus, utvikling i forvaltningen og aktuelle saker som angår HR og personalfeltet i sektoren. I tillegg legger […]

Lillehammer20.01 - 22.01Påmelding
Employer Branding

Employer Branding

28.01.2015 kl 09:00 - 16:00
anna_dyhre-katy_caroan_600x400

Employer Branding står i dag øverst på agendaen for mange i HR. Å kunne tiltrekke seg de rette medarbeiderne, utvikle dem og få dem til å bli er kritisk for virksomhetens suksess. Meld deg på kurset, og lær av noen […]

Oslo28.01Påmelding
Verdibasert prestasjonsledelse – en praktisk tilnærming

Verdibasert prestasjonsledelse – en praktisk tilnærming

30.01.2015 kl 09:00 - 11:30

-Hva er sammenhengen mellom medarbeideres engasjement og virksomhetens finansielle og operasjonelle resultater? -Hvordan kan vi gjennomføre effektiv verdibasert prestasjonsledelse i praksis? Medarbeideroppfølging og prestasjonsledelse er et av de utviklingsområder innen HR-arbeidet som er høyt prioritert i dag og de neste 3 […]

Oslo30.01Påmelding
Rekruttering

Rekruttering

02.02.2015 kl 09:00 - 03.02.2015 kl 16:00
sven

Rekruttering utøves ofte ulikt avhengig av organisasjon og involverte person.  Dette kurset vil gi deg som deltaker en tilstrekkelig  kompetanse innen fagområdet, herunder metode, verktøy og generell innføring i seleksjonsmetoder. Fordypning i intervjuteknikk tilbyr vi gjennom et eget kurs «Intervjuteknikk […]

Oslo02.02 - 03.02Påmelding
Strategisk ressursplanlegging

Strategisk ressursplanlegging

09.02.2015 kl 09:00 - 16:00
sven

Ressursplanlegging har gjennom flere år vært fremhevet gjennom HR Undersøkelsen som en av de viktigste aktiviteter som HR bør utvikle og styre.  Kurset «Strategisk ressursplanlegging» vil hjelpe deg til å analyse arbeidsstyrken, utvikle en strategi for å balansere behov med […]

Oslo09.02Påmelding
HR-lederens strategiske fokus

HR-lederens strategiske fokus

10.02.2015 kl 09:00 - 11.02.2015 kl 16:00

HR-funksjonen har i de siste årene gjennomgått stor forandring internasjonalt så vel som i Norge. Dette innebærer større fokus på HR som en strategisk viktig funksjon og krav til HR-funksjonen om å synliggjøre sin verdiskapende rolle i virksomheten. Dette betyr […]

Oslo10.02 - 11.02Påmelding
HR Tech

HR Tech

12.02.2015 kl 09:00 - 13.02.2015 kl 16:00

Teknologi er en av driverne bak organisatorisk transformasjon og endrer HR slik vi kjenner faget i dag. Tidligere har teknologi hatt en støttefunksjon i flere prosesser, men denne posisjonen er i endring. HR må nå omfavne teknologien eller bli stående […]

Lysaker12.02 - 13.02Påmelding
Kompetanseledelse

Kompetanseledelse

24.02.2015 kl 09:00 - 25.02.2015 kl 16:00
olavjohansen

God og fornuftig organisering og ledelse av virksomhetens kompetanse er et sentralt område for å nå mål og realisere strategier. Arbeidet med kompetanseledelse består av mange delområder, fra kompetanseanalyse og strategiske planer, via gjennomføring av ulike tiltak, til evaluering av […]

Oslo24.02 - 25.02Påmelding
Konflikthåndtering

Konflikthåndtering

27.02.2015 kl 09:00 - 11:00

Foredrag ved Tone Rose Todalshaug, organisasjonssosiolog og fagansvarlig i HR Norge: «Konflikthåndtering og konfliktens anatomi. Med vennlighet som standardinnstilling.» Innlegg fra Konfliktrådet Oslo og Akershus, ved Kjersti Lilloe-Olsen og Steinar Sivertsen: «Ikke alltid noe å mekle om, men alltid noe […]

Oslo27.02Påmelding
Studiet i Endringsledelse, oppstart

Studiet i Endringsledelse, oppstart

02.03.2015 kl 09:00 - 03.03.2015 kl 16:00

Endringsledelse, 10 studiepoeng Endringsledelse er en etterspurt kompetanse i virksomhetene i en virkelighet hvor omgivelsene er under konstant endring. Virksomheters evne til å initiere, gjennomføre og forankre nødvendige endringer på en rask, smertefri og effektiv måte er avgjørende for konkurranseevnen. […]

Oslo02.03 - 03.03Påmelding
Pensjonskonferansen

Pensjonskonferansen

03.03.2015 kl 09:00 - 16:00

Hold av datoen program kommer snart!

Oslo03.03Påmelding
Studiet i Human Resource Management, oppstart

Studiet i Human Resource Management, oppstart

04.03.2015 kl 09:00 - 05.03.2015 kl 16:00

Human Resource Management, 15 studiepoeng Human Resource Management tar for seg hvordan man kan nå virksomhetens mål gjennom god bruk av menneskelige og organisatoriske ressurser. HRM-arbeid i organisasjoner sees både i forhold til HR-avdelingens ansvars- og arbeidsområder og linjelederes operative […]

Oslo04.03 - 05.03Påmelding
Arbeidsgivers håndtering av personopplysninger

Arbeidsgivers håndtering av personopplysninger

11.03.2015 kl 09:00 - 12.03.2015 kl 16:00

Personopplysningsloven med forskrifter stiller strenge krav til arbeidsgiver i forbindelse med behandling av personopplysninger. Arbeidsgivers innhenting, sammenstilling, lagring og utlevering/videreformidling av opplysninger samt enhver bruk av personopplysninger ved elektroniske hjelpemidler vil være behandling av personopplysninger. Det vil si at opplysninger […]

Oslo11.03 - 12.03Påmelding
Intervjuteknikk og utvelgelse

Intervjuteknikk og utvelgelse

11.03.2015 kl 09:00 - 16:00

Intervjuteknikk og utvelgelse fokuserer på å identifisere de kritiske kompetanser i en stilling/rolle gjennom jobbanalyse og deretter gjennomføre strukturerte kompetansebaserte intervjuer for å velge ut de kandidater som har den beste kompetansen eller potensiale for den aktuelle stillingen/rollen. Rekruttering utøves […]

Oslo11.03Påmelding
Testbruk

Testbruk

12.03.2015 kl 09:00 - 16:00

Kursbeskrivelse er under utarbeidelse!

Oslo12.03Påmelding
Rett og plikt i arbeidslivet

Rett og plikt i arbeidslivet

17.03.2015 kl 09:00 - 19.03.2015 kl 16:00

Arbeidslivets lover og regler utgjør den grunnleggende plattform for alt personalarbeid og for forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. For å skape ryddige og tydelige forhold både for arbeidsgiver og arbeidstaker, og for å unngå de ubehagelige overraskelsene, er det viktig […]

Oslo17.03 - 19.03Påmelding
Rekrutteringsdagene

Rekrutteringsdagene

25.03.2015 kl 09:00 - 26.03.2015 kl 16:00

Hold av dato, program kommer snart!

Oslo25.03 - 26.03Påmelding
Ny i HR-rollen

Ny i HR-rollen

08.04.2015 kl 09:00 - 09.04.2015 kl 16:00

Dette er kurset for deg som er ny i HR-rollen, og som trenger en helhetlig oversikt over HR-faget. Fokus vil være de sentrale HR-prosessene og hvordan du kan sikre sammenheng mellom dem. Vi ser også på HR-rollen i forhold til […]

Oslo08.04 - 09.04Påmelding
Arbeidsrettskonferansen

Arbeidsrettskonferansen

16.04.2015 kl 09:00 - 16:00

Fullstendig program lanseres nærmere konferansen, under får du en sniktitt på hva du kan vente deg;   Nedbemanning – kriterier og utvelgelseskretser Ingeborg Moen Borgerud er partner i Arntzen de Besche Nyheter i arbeidsretten – hva nytt bør vi vite […]

Oslo16.04Påmelding
Måling og analyse av HR-tiltak

Måling og analyse av HR-tiltak

20.04.2015 kl 09:00 - 21.04.2015 kl 16:00

Måling og analyse av HR-aktiviteters verdiskapning vil bidra til å sikre et riktig HR-fokus, samt fremme ønsket adferd og ansvarliggjøring i organisasjonen. Arbeid med HR-måling og analyse må ta utgangspunkt i virksomhetens behov, dernest bygge på dokumentert forskning for så […]

Oslo20.04 - 21.04Påmelding
Tjenestemannsrett

Tjenestemannsrett

22.04.2015 kl 09:00 - 23.04.2015 kl 16:00
Fotografert av Foto Schrøder | Bygdøy Allé

Arbeidsforhold i statlig sektor reguleres dels av arbeidsmiljøloven og dels av tjenestemannsloven. Dette kan virke forvirrende, særlig for nye ledere eller HR-medarbeidere som kommer fra kommunal eller privat sektor. Samtidig tar de fleste arbeidsrettskurs- og bøker kun for seg arbeidsmiljølovens […]

Oslo22.04 - 23.04Påmelding
Ny i lederrollen

Ny i lederrollen

11.05.2015 kl 09:00 - 12.05.2015 kl 16:00
jan-ryssmo

Alle som avanserer inn i en lederrolle for første gang vil oppleve andre forventninger fra omgivelsene, og ikke minst fra seg selv. Hvem som helst kan bli litt usikker i denne fasen. Dette kurset bevisstgjør deltakerne på de momentene som […]

Oslo11.05 - 12.05Påmelding
CIPD NEEM Event

CIPD NEEM Event

11.05.2015 kl 14:00 - 12.05.2015 kl 21:00

NEEM spring meeting avholdes i London 2015. Nærmere agenda kommer, men hold av 11.-12. mai i kalenderen nå! De vil også tilby billetter til CIPD’s annual Learning & Development Show 13.-14. Mai for de som ønsker dette. Nedenfor kan du […]

London11.05 - 12.05
Kompetansedagene

Kompetansedagene

20.05.2015 kl 09:00 - 21.05.2015 kl 16:00

Hold av dato, program kommet snart!

Oslo20.05 - 21.05Påmelding
HR Analyser

HR Analyser

03.06.2015 kl 09:00 - 04.06.2015 kl 16:00

Hold av datoen, program kommer snart. Det vil bli som i fjor, konferanse dag.1 og workshop dag.2!

Oslo03.06 - 04.06Påmelding
Prestasjonsfremmende coaching

Prestasjonsfremmende coaching

02.09.2015 kl 09:00 - 03.09.2015 kl 16:00
Jan

Ledere opplever individuell vekst, utvikling og forbedring når de samarbeider med en coach. Mer fokus på relasjonell ledelse i kombinasjon med resultater gir effekt. Det er økende tendens til at virksomheten engasjerer interne coacher fremfor å leie inn utenfra. Man […]

Oslo02.09 - 03.09Påmelding
+ iCal Import Oppførte aktiviteter

Aktiviteter uten påmeldingsknapp er fulltegnet.

Toppen