Loading Events

Kommende aktiviteter

AktivitetStedDato 
HR Forum 2014

HR Forum 2014

05.11.2014 - 06.11.2014
HR_Forum_2014

HR Forum (tidligere PersonalForum) er den årlige møteplassen for alle som er opptatt av HR og personalledelse.

Oslo05.11 - 06.11Påmelding
Konflikthåndtering

Konflikthåndtering

11.11.2014 kl 09:00 - 16:00

Konflikter kan være konstruktive og nødvendige for utvikling. De kan også være destruktive og personifiserte. Kurset gir en oversikt over konflikters årsaker, oppbygging og nivåer, og belyser utfordringer du vil møte på når du navigerer i en konfliktsituasjon. Forstå egen […]

Oslo11.11Påmelding
Oppstart Kompetanseledelesesstudiet

Oppstart Kompetanseledelesesstudiet

12.11.2014 kl 08:00 - 13.11.2014 kl 08:00

Kompetanseledelse, 10 studiepoeng Kompetanseledelse handler om å forstå hvordan vi kan skape den riktige konteksten for læring og deling av kunnskap i organisasjoner. Studiet vil bidra til økt bevissthet om hvordan man kan utnytte virksomhetenes kunnskap bedre og hvordan man kan […]

Oslo12.11 - 13.11
Omstilling og nedbemanning

Omstilling og nedbemanning

14.11.2014 kl 09:00 - 11:00

I et stadig mer konkurranseutsatt marked er omstillingsdyktighet en nøkkelfaktor. I et kortsiktig perspektiv vil det være viktig for arbeidsgiver å gjennomføre omstillingen innen den frist styret og eierne har satt. I et langsiktig perspektiv er det helt avgjørende at […]

Oslo14.11Påmelding
Prosjektledelse

Prosjektledelse

18.11.2014 kl 09:00 - 19.11.2014 kl 16:00

Dagens HR medarbeider har arbeidsoppgaver som berører mange mennesker. De styrer små og store prosjekter som medfører mange endringer. Hvorfor går noen bra og andre mindre bra? Hva skal til for å lykkes bedre? Dette kurset gir ABC i prosjektarbeid. […]

Oslo18.11 - 19.11Påmelding
Arbeidsrett ved avslutning av arbeidsforhold

Arbeidsrett ved avslutning av arbeidsforhold

20.11.2014 kl 09:00 - 16:00
Fotografert av Foto Schrøder | Bygdøy Allé

Ledere og HR-ansvarlige må fra tid til annen avslutte arbeidsforhold, enten ved oppsigelse eller avskjed eller frivillige sluttavtaler. Bakgrunnen for dette kan være flere, som blant annet omorganiseringer og endringer som fører til overtallighet, arbeidstakere som ikke presterer i henhold […]

Oslo20.11Påmelding
Kompetanseutvikling i Laerdal Medical

Kompetanseutvikling i Laerdal Medical

21.11.2014 kl 09:00 - 11:30

HR Norges Kompetansepris 2014 gikk til Laerdal Medical. – Solid forankret HR strategi med et intenst topplederengasjement, ideelle målsettinger og lokalisering under ett tak, har bidratt til en kompetansekraft uten sidestykke, heter det i begrunnelsen for tildelingen. I medlemsmøtet vil […]

Oslo21.11Påmelding
HR-undersøkelsen 2014 – Trondheim 21. november

HR-undersøkelsen 2014 – Trondheim 21. november

21.11.2014 kl 09:00 - 11:00

HR Norge og EY (tidligere Ernst & Young) har gleden av å invitere til seminarer der vi går igjennom resultatene fra den ferske «HR-undersøkelsen 2014″ Årets undersøkelse har sett nærmere på hvilke områder innen HR norske virksomheter har fokus på […]

Trondheim21.11Påmelding
Medarbeiderskap

Medarbeiderskap

26.11.2014 kl 09:00 - 27.11.2014 kl 16:00

Hva er medarbeiderskap? Medarbeiderskap må ses i lys av lederskap. Akkurat som det er viktig å avklare hvilke krav og forventninger som ligger i lederrollen, så er det viktig å avklare og tydeliggjøre hvilke krav og forventninger som ligger i […]

Oslo26.11 - 27.11Påmelding
HR-undersøkelsen 2014 – Bergen 26. november

HR-undersøkelsen 2014 – Bergen 26. november

26.11.2014 kl 09:00 - 11:00

HR Norge og EY (tidligere Ernst & Young) har gleden av å invitere til seminarer der vi går igjennom resultatene fra den ferske «HR-undersøkelsen 2014″ Årets undersøkelse har sett nærmere på hvilke områder innen HR norske virksomheter har fokus på […]

Bergen26.11Påmelding
HR-undersøkelsen 2014 – Stavanger 27. november

HR-undersøkelsen 2014 – Stavanger 27. november

27.11.2014 kl 09:00 - 11:00

HR Norge og EY (tidligere Ernst & Young) har gleden av å invitere til seminarer der vi går igjennom resultatene fra den ferske «HR-undersøkelsen 2014″ Årets undersøkelse har sett nærmere på hvilke områder innen HR norske virksomheter har fokus på […]

Stavanger27.11Påmelding
Faktasjekk i rekrutteringsprosesser

Faktasjekk i rekrutteringsprosesser

28.11.2014 kl 09:00 - 11:30

- Hvordan strukturere en rekrutteringsprosess slik at du gjør ting «riktig» først som sist - Hva kan du spørre om, hva bør du spørre om og hvordan unngå utfordringer med personvern og diskrimineringsregler? Feilansettelser er både dyrt og konfliktskapende for de […]

Oslo28.11Påmelding
HR-undersøkelsen 2014 – Oslo (1) 28. november

HR-undersøkelsen 2014 – Oslo (1) 28. november

28.11.2014 kl 11:00 - 13:00

HR Norge og EY (tidligere Ernst & Young) har gleden av å invitere til seminarer der vi går igjennom resultatene fra den ferske «HR-undersøkelsen 2014″ Årets undersøkelse har sett nærmere på hvilke områder innen HR norske virksomheter har fokus på […]

Oslo28.11Påmelding
HR-lederens strategiske fokus

HR-lederens strategiske fokus

02.12.2014 kl 09:00 - 03.12.2014 kl 16:00

HR-funksjonen har i de siste årene gjennomgått stor forandring internasjonalt så vel som i Norge. Dette innebærer større fokus på HR som en strategisk viktig funksjon og krav til HR-funksjonen om å synliggjøre sin verdiskapende rolle i virksomheten. Dette betyr […]

Bergen02.12 - 03.12Påmelding
Rett og plikt i arbeidslivet

Rett og plikt i arbeidslivet

02.12.2014 kl 09:00 - 04.12.2014 kl 16:00

Arbeidslivets lover og regler utgjør den grunnleggende plattform for alt personalarbeid og for forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. For å skape ryddige og tydelige forhold både for arbeidsgiver og arbeidstaker, og for å unngå de ubehagelige overraskelsene, er det viktig […]

Oslo02.12 - 04.12Påmelding
HR Norges Beste – Talentkabalen

HR Norges Beste – Talentkabalen

02.12.2014 kl 09:00 - 16:00
hrnorgesbeste

HR Norges Beste er en av de mest spennende konferansene vi arrangerer hvert år, da fokus rettes mot noen sentrale utfordringer HR står overfor – samtidig som vi ønsker å inspirere deg som deltaker! Til å gjøre dette har vi […]

Oslo02.12Påmelding
Rekruttering – fra bemanningsplan til ansettelse

Rekruttering – fra bemanningsplan til ansettelse

08.12.2014 kl 09:00 - 09.12.2014 kl 16:00

Rekruttering og utvalg av medarbeidere er en av organisasjonens viktigste oppgaver. Kvaliteten og kompetansen til menneskene i virksomheten er avgjørende for hvordan den vil lykkes i å realisere sine visjoner, målsetninger og hovedoppgaver. Kurset «Rekruttering – Fra bemanningsplan til ansettelse» […]

Oslo08.12 - 09.12Påmelding
Endringsledelse

Endringsledelse

09.12.2014 kl 09:00 - 15:45

Noe av det viktigste virksomheter møter hver dag er endringer. Ytre forandringer skaper et indre endringsbehov. Skaperkraft og innovasjon kan forandre organisasjonen fra innsiden til en bedre virksomhet utad. Alt dette skal ledes på et vis, i et stadig raskere […]

Oslo09.12Påmelding
Hvordan praktisere virksomhetsdrevet lederutvikling

Hvordan praktisere virksomhetsdrevet lederutvikling

10.12.2014 kl 09:00 - 17:00
LeadershipDev

Å bygge en sterk plan for lederetterfølgelse tilpasset forretningsmessige utfordringer krever at ledelsen på alle nivåer tar ansvar for strategi for og daglige utvikling av nye ledere. Grunnen til dette er ganske enkelt at de riktige lederne på alle nivåer […]

Bergen10.12Påmelding
HR-undersøkelsen 2014 – Oslo (2) 10.desember

HR-undersøkelsen 2014 – Oslo (2) 10.desember

10.12.2014 kl 09:00 - 11:00

HR Norge og EY (tidligere Ernst & Young) har gleden av å invitere til seminarer der vi går igjennom resultatene fra den ferske «HR-undersøkelsen 2014″ Årets undersøkelse har sett nærmere på hvilke områder innen HR norske virksomheter har fokus på […]

Oslo10.12Påmelding
Arbeidsrett og rekrutteringsprosessen

Arbeidsrett og rekrutteringsprosessen

12.12.2014 kl 09:00 - 16:00
Fotografert av Foto Schrøder | Bygdøy Allé

HR Norge er i ferd med å fornye sitt tilbud av kurs innen rekruttering. Et av temaene som er mye diskutert på våre rekrutteringskurs er arbeidsrett. For å adressere dette temaet spesifikt i forhold til de ulike problemstillinger du kan […]

Oslo12.12Påmelding
Studiet i Endringsledelse, søknadsfrist

Studiet i Endringsledelse, søknadsfrist

10.01.2015 kl 08:00

Endringsledelse, 10 studiepoeng Endringsledelse er en etterspurt kompetanse i virksomhetene i en virkelighet hvor omgivelsene er under konstant endring. Virksomheters evne til å initiere, gjennomføre og forankre nødvendige endringer på en rask, smertefri og effektiv måte er avgjørende for konkurranseevnen. […]

Oslo10.01Påmelding
Ny i HR-rollen

Ny i HR-rollen

12.01.2015 kl 09:00 - 13.01.2015 kl 16:00

Dette er kurset for deg som er ny i HR-rollen, og som trenger en helhetlig oversikt over HR-faget. Fokus vil være de sentrale HR-prosessene og hvordan du kan sikre sammenheng mellom dem. Vi ser også på HR-rollen i forhold til […]

Oslo12.01 - 13.01Påmelding
Personalkonferansen for offentlig sektor 2015

Personalkonferansen for offentlig sektor 2015

20.01.2015 - 22.01.2015

Personalkonferansen for offentlig sektor arrangeres tradisjonen tro i januar i Lillehammer. Temaer som blir belyst denne gang vil kretse rundt ledelse, strategisk HR, jus, utvikling i forvaltningen og aktuelle saker som angår HR og personalfeltet i sektoren. I tillegg legger […]

Lillehammer20.01 - 22.01Påmelding
Employer Branding

Employer Branding

28.01.2015 kl 09:00 - 16:00

Informasjon om innhold i kurset kommer!

Oslo28.01Påmelding
Ressursplanlegging

Ressursplanlegging

29.01.2015 kl 09:00 - 16:00

Informasjon om innhold i kurset kommer! Kursholder: Sven Kinden Iversen er fagansvarlig i HR Norge, og har tidligere jobbet i globale HR-lederroller i bl.a Nokia og Trolltech.  I tillegg har han bred erfaring som konsulent innen rekruttering og lederutvelgelse. Han er utdannet ved […]

Oslo29.01Påmelding
Rekruttering

Rekruttering

03.02.2015 kl 09:00 - 16:00

Kursbeskrivelse er under utarbeidelse – kommer!   Kursholder: Sven Kinden Iversen er fagansvarlig i HR Norge, og har tidligere jobbet i globale HR-lederroller i bl.a Nokia og Trolltech.  I tillegg har han bred erfaring som konsulent innen rekruttering og lederutvelgelse. Han er utdannet […]

Oslo03.02Påmelding
HR-lederens strategiske fokus

HR-lederens strategiske fokus

10.02.2015 kl 09:00 - 11.02.2015 kl 16:00

HR-funksjonen har i de siste årene gjennomgått stor forandring internasjonalt så vel som i Norge. Dette innebærer større fokus på HR som en strategisk viktig funksjon og krav til HR-funksjonen om å synliggjøre sin verdiskapende rolle i virksomheten. Dette betyr […]

Oslo10.02 - 11.02Påmelding
HR Tech

HR Tech

12.02.2015 kl 09:00 - 13.02.2015 kl 16:00

Konferanse 12. februar kl.09.00-15.45, Bjørvika konferansesenter Workshop, halvdag 13. februar kl.09.00-13.00, Bjørvika konferansesenter Teknologi er en av driverne bak organisatorisk transformasjon og endrer HR slik vi kjenner faget i dag. Tidligere har teknologi hatt en støttefunksjon i flere prosesser, men […]

Oslo12.02 - 13.02
Kompetanseledelse

Kompetanseledelse

24.02.2015 kl 09:00 - 25.02.2015 kl 16:00

God og fornuftig organisering og ledelse av virksomhetens kompetanse er et sentralt område for å nå mål og realisere strategier. Arbeidet med kompetanseledelse består av mange delområder, fra kompetanseanalyse og strategiske planer, via gjennomføring av ulike tiltak, til evaluering av […]

Oslo24.02 - 25.02Påmelding
Pensjonskonferansen

Pensjonskonferansen

03.03.2015 kl 09:00 - 16:00

Hold av datoen, program og priser kommer snart!

Oslo03.03
Arbeidsgivers håndtering av personopplysninger

Arbeidsgivers håndtering av personopplysninger

11.03.2015 kl 09:00 - 12.03.2015 kl 16:00

Personopplysningsloven med forskrifter stiller strenge krav til arbeidsgiver i forbindelse med behandling av personopplysninger. Arbeidsgivers innhenting, sammenstilling, lagring og utlevering/videreformidling av opplysninger samt enhver bruk av personopplysninger ved elektroniske hjelpemidler vil være behandling av personopplysninger. Det vil si at opplysninger […]

Oslo11.03 - 12.03Påmelding
Intervjuteknikk og utvelgelse

Intervjuteknikk og utvelgelse

11.03.2015 kl 09:00 - 16:00

Kursbeskrivelse er under utarbeidelse! Kursholder: Sven Kinden Iversen er fagansvarlig i HR Norge, og har tidligere jobbet i globale HR-lederroller i bl.a Nokia og Trolltech.  I tillegg har han bred erfaring som konsulent innen rekruttering og lederutvelgelse. Han er utdannet ved Sjøkrigsskolen i […]

Oslo11.03Påmelding
Testbruk

Testbruk

12.03.2015 kl 09:00 - 16:00

Kursbeskrivelse er under utarbeidelse!

Oslo12.03Påmelding
Rekrutteringsdagene

Rekrutteringsdagene

25.03.2015 kl 09:00 - 26.03.2015 kl 16:00

Hold av dato, program og pris kommer snart!

Oslo25.03 - 26.03
Ny i HR-rollen

Ny i HR-rollen

08.04.2015 kl 09:00 - 09.04.2015 kl 16:00

Dette er kurset for deg som er ny i HR-rollen, og som trenger en helhetlig oversikt over HR-faget. Fokus vil være de sentrale HR-prosessene og hvordan du kan sikre sammenheng mellom dem. Vi ser også på HR-rollen i forhold til […]

Oslo08.04 - 09.04Påmelding
Arbeidsrettskonferansen

Arbeidsrettskonferansen

16.04.2015 kl 09:00 - 16:00

Hold av dato, program og priser kommer snart!

Oslo16.04
Måling og analyse av HR-tiltak

Måling og analyse av HR-tiltak

20.04.2015 kl 09:00 - 21.04.2015 kl 16:00

Måling og analyse av HR-aktiviteters verdiskapning vil bidra til å sikre et riktig HR-fokus, samt fremme ønsket adferd og ansvarliggjøring i organisasjonen. Arbeid med HR-måling og analyse må ta utgangspunkt i virksomhetens behov, dernest bygge på dokumentert forskning for så […]

Oslo20.04 - 21.04Påmelding
CIPD NEEM Event

CIPD NEEM Event

11.05.2015 kl 14:00 - 12.05.2015 kl 21:00

NEEM spring meeting avholdes i London 2015. Nærmere agenda kommer, men hold av 11.-12. mai i kalenderen nå! De vil også tilby billetter til CIPD’s annual Learning & Development Show 13.-14. Mai for de som ønsker dette. Nedenfor kan du […]

London11.05 - 12.05
Kompetansedagene

Kompetansedagene

20.05.2015 kl 09:00 - 21.05.2015 kl 16:00

Hold av dato, program og pris kommet snart!

Oslo20.05 - 21.05
HR Analyser

HR Analyser

03.06.2015 kl 09:00 - 04.06.2015 kl 16:00

Hold av datoen, program og pris kommer snart. Det vil bli som i fjord, konferanse dag.1 og workshop dag.2!

Oslo03.06 - 04.06
+ iCal Import Oppførte aktiviteter

medlemskap_468x60Aktiviteter uten påmeldingsknapp er fulltegnet.

Toppen