Loading Events

Kommende aktiviteter

AktivitetStedDato 
Arbeidsgivers håndtering av personopplysninger

Arbeidsgivers håndtering av personopplysninger

03.09.2014 kl 09:00 - 04.09.2014 kl 16:00

Personopplysningsloven med forskrifter stiller strenge krav til arbeidsgiver i forbindelse med behandling av personopplysninger. Arbeidsgivers innhenting, sammenstilling, lagring og utlevering/videreformidling av opplysninger samt enhver bruk av personopplysninger ved elektroniske hjelpemidler vil være behandling av personopplysninger. Det vil si at opplysninger […]

Stavanger03.09 - 04.09Påmelding
Oppstart Rekrutteringsstudiet (fremdeles noen ledige plasser)

Oppstart Rekrutteringsstudiet (fremdeles noen ledige plasser)

08.09.2014 kl 09:00 - 09.09.2014 kl 16:00

Rekruttering, 10 studiepoeng Rekruttering og utvelgelse av ansatte er en av de aller viktigste strategiske HR-aktivitetene, og et vesentlig virkemiddel for at en virksomhet skal bli tilført nødvendig kompetanse. Å arbeide med rekruttering omfatter en grundig analyse av hvordan man […]

Oslo08.09 - 09.09Påmelding
Strategic HR workshop med Jon Younger, RBL Group

Strategic HR workshop med Jon Younger, RBL Group

09.09.2014 kl 09:00 - 10.09.2014 kl 16:00
Strategic_HR_Workshop. jpg

Jon Younger, som er partner emeritus i RBL Group, er en av klodens mest anerkjente HR-praktikere. Han er medforfatter av bøkene HR From the Outside In, HR Transformation og HR Competencies. De første to bøkene var bestselgere. Researchen bak HR Competencies, som ble gjennomført med […]

Stavanger09.09 - 10.09Påmelding
Oppstart Arbeidsrettstudiet (fremdeles noen ledige plasser)

Oppstart Arbeidsrettstudiet (fremdeles noen ledige plasser)

10.09.2014 kl 09:00 - 11.09.2014 kl 16:00

Arbeidsrett,15 studiepoeng Arbeidslivets lover og regler utgjør den grunnleggende plattform for alt personalarbeid og for forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. For å skape ryddige og tydelige forhold både for arbeidsgiver og arbeidstaker, og for å unngå de ubehagelige overraskelsene, er det […]

Oslo10.09 - 11.09Påmelding
Tiltak etter medarbeiderundersøkelsen

Tiltak etter medarbeiderundersøkelsen

12.09.2014 kl 09:00 - 11:15

Medarbeiderundersøkelser er en viktig kartlegging av forholdene i enhver virksomhet. Ved å sende ut medarbeiderundersøkelsen, skapes en forventning blant ansatte. Hvordan brukes resultatene? Å iverksette tiltak etter medarbeiderundersøkelsen kan være utfordrende. Under medlemsmøtet vil Thomas Hoff og Ingolf Voll dele […]

Oslo12.09
Tiltak etter medarbeiderundersøkelsen – 12:00-14:15

Tiltak etter medarbeiderundersøkelsen – 12:00-14:15

12.09.2014 kl 12:00 - 14:15

12. september, kl. 12.00-14.15 Medarbeiderundersøkelser er en viktig kartlegging av forholdene i enhver virksomhet. Ved å sende ut medarbeiderundersøkelsen, skapes en forventning blant ansatte. Hvordan brukes resultatene? Å iverksette tiltak etter medarbeiderundersøkelsen kan være utfordrende. Under medlemsmøtet vil Thomas Hoff […]

Oslo12.09Påmelding
Rekruttering – fra bemanningsplan til ansettelse

Rekruttering – fra bemanningsplan til ansettelse

15.09.2014 kl 09:00 - 16.09.2014 kl 16:00

Rekruttering og utvalg av medarbeidere er en av organisasjonens viktigste oppgaver. Kvaliteten og kompetansen til menneskene i virksomheten er avgjørende for hvordan den vil lykkes i å realisere sine visjoner, målsetninger og hovedoppgaver. Kurset «Rekruttering – Fra bemanningsplan til ansettelse» […]

Oslo15.09 - 16.09Påmelding
Arbeidsglededagen

Arbeidsglededagen

17.09.2014 kl 09:00 - 15:45
Arbeidsglededagen_forside

Arbeidsglededagen er konferansen for deg som er opptatt av hvordan man skaper organisasjoner som stimulerer til engasjement og et godt arbeidsmiljø. Denne dagen vil presentere verktøy og gi inspirasjon. Her er noen smakebiter fra årets program: Introvert – Arbetslivets tysta revolution […]

Oslo17.09Påmelding
Måling og analyse av HR-tiltak

Måling og analyse av HR-tiltak

17.09.2014 kl 09:00 - 18.09.2014 kl 16:00

Måling og analyse av HR-aktiviteters verdiskapning vil bidra til å sikre et riktig HR-fokus, samt fremme ønsket adferd og ansvarliggjøring i organisasjonen. Arbeid med HR-måling og analyse må ta utgangspunkt i virksomhetens behov, dernest bygge på dokumentert forskning for så […]

Oslo17.09 - 18.09Påmelding
Hvordan håndtere medarbeidere som ikke fungerer?

Hvordan håndtere medarbeidere som ikke fungerer?

19.09.2014 kl 09:00 - 11:30

Feilansettelser og håndtering av medarbeidere som ikke fungerer i forhold til forventningene er ressurskrevende og tungt for både ledere, HR og arbeidstakeren selv. Det er viktig å trå riktig så tidlig som mulig, for med det å søke å unngå […]

Oslo19.09Påmelding
Tjenestemannsrett

Tjenestemannsrett

24.09.2014 kl 08:00 - 25.09.2014 kl 16:00

Arbeidsforhold i statlig sektor reguleres dels av arbeidsmiljøloven og dels av tjenestemannsloven. Dette kan virke forvirrende, særlig for nye ledere eller HR-medarbeidere som kommer fra kommunal eller privat sektor. Samtidig tar de fleste arbeidsrettskurs- og bøker kun for seg arbeidsmiljølovens […]

Oslo24.09 - 25.09Påmelding
Messe «HR Træfpunkt» i København

Messe «HR Træfpunkt» i København

01.10.2014 kl 09:00 - 02.10.2014 kl 16:00

Messe «HR Træfpunkt» i København I samarbeid med vår søsterorganisasjon Dansk HR. Messens temaer i 2014 er «Den engagerede medarbejder» og «Den effektive organisation» I 2013 ble messen besøkt av mer enn 2200 HR- og personaleansvarlige, der kunne man besøke over […]

København01.10 - 02.10Påmelding
HR Dagen i Bergen – Gjennomføringskraft

HR Dagen i Bergen – Gjennomføringskraft

01.10.2014 kl 09:00 - 15:45
HR_Dagen_i_Bergen_2014_300x211

HR Dagen i Bergen skal bli en fast årlig møteplass som tar for seg et aktuelt HR-tema.  I år er fokuset på gjennomføringskraft. Denne dagen vil gi påfyll av kunnskap, bevisstgjøring og inspirasjon for å styrke der det ofte svikter […]

Bergen01.10Påmelding
Søknadsfrist Kompetanseledelsesstudiet, 10 stp (fortsatt ledige plasser)

Søknadsfrist Kompetanseledelsesstudiet, 10 stp (fortsatt ledige plasser)

01.10.2014 kl 23:00

Kompetanseledelse, 10 studiepoeng Kompetanseledelse handler om å forstå hvordan vi kan skape den riktige konteksten for læring og deling av kunnskap i organisasjoner. Studiet vil bidra til økt bevissthet om hvordan man kan utnytte virksomhetenes kunnskap bedre og hvordan man kan […]

Oslo01.10Påmelding
Strategisk bruk av sosiale medier

Strategisk bruk av sosiale medier

08.10.2014 kl 08:00 - 09.10.2014 kl 16:00

HR står overfor helt nye utfordringer for å attrahere og motivere medarbeidere i en alt mer digitalisert og transparent verden. HR-funksjoner savner ofte tilstrekkelig kunnskap og erfaring i hvordan sosiale medier kan bidra til å forsterke Employer Brand. Det blir […]

Oslo08.10 - 09.10Påmelding
Kompetanseledelse

Kompetanseledelse

13.10.2014 kl 09:00 - 14.10.2014 kl 16:00

Organisering og ledelse av virksomhetens kompetanse er en sentral faktor i arbeidet med å implementere strategi. Kompetanseutvikling er en del av dette, og det samme er suksessorplanlegging, karriereplanlegging, samt alle elementer som bidrar til mobilisering av virksomhetens kompetanse. Å tiltrekke […]

Oslo13.10 - 14.10Påmelding
Belønningsdagene 2014

Belønningsdagene 2014

15.10.2014 kl 09:00 - 16.10.2014 kl 16:00
belonningsdagene

Velkommen til to dager med konferanse og workshop hvor belønning står i fokus. Sett av dagene og få med deg gode foredrag, diskusjoner og del erfaringer og nettverk med andre som jobber innenfor HR og belønning.

Oslo15.10 - 16.10Påmelding
Ny i HR-rollen

Ny i HR-rollen

22.10.2014 kl 09:00 - 23.10.2014 kl 16:00

Dette er kurset for deg som er ny i HR-rollen, og som trenger en helhetlig oversikt over HR-faget. Fokus vil være de sentrale HR-prosessene og hvordan du kan sikre sammenheng mellom dem. Vi ser også på HR-rollen i forhold til […]

Stavanger22.10 - 23.10Påmelding
Hvordan praktisere virksomhetsdrevet lederutvikling

Hvordan praktisere virksomhetsdrevet lederutvikling

22.10.2014 kl 09:00 - 17:00

Å bygge en sterk plan for lederetterfølgelse tilpasset forretningsmessige utfordringer krever at ledelsen på alle nivåer tar ansvar for strategi for og daglige utvikling av nye ledere. Grunnen til dette er ganske enkelt at de riktige lederne på alle nivåer […]

Oslo22.10Påmelding
Håndtering av sykmeldte – kommunikasjon, oppfølging og tilrettelegging

Håndtering av sykmeldte – kommunikasjon, oppfølging og tilrettelegging

24.10.2014 kl 09:00 - 11:30

Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for forebygging og oppfølging av sykefravær. Et stadig tilbakevendende tema er hvilke krav som skal stilles til arbeidsgivers håndtering av sykmeldte og hvordan arbeidsgiver kan og bør kommunisere med aktørene i sykefraværsoppfølgingen. Reglene omkring dette […]

Oslo24.10Påmelding
Medarbeidersamtalen

Medarbeidersamtalen

27.10.2014 kl 09:00 - 16:00

En rekke undersøkelser de siste årene viser at gode medarbeidersamtaler – gjerne i kombinasjon med enkle målstyringsverktøy – kan bidra til å forbedre virksomhetens resultater i betydelig grad. Den enkeltes engasjement, læring og utvikling i jobben, tillegges også større vekt. […]

Oslo27.10Påmelding
Rekruttering – intervjuteknikk og seleksjon – Stavanger

Rekruttering – intervjuteknikk og seleksjon – Stavanger

27.10.2014 kl 09:00 - 28.10.2014 kl 16:00

En ansettelse er en langsiktig og kostbar investering – hvem er den rette personen for vår virksomhet – nå og i fremtiden? En god dialog i intervjuet hvor begge parter gir og får hensiktsmessig informasjon er ønskelig. Du bør vite […]

Stavanger27.10 - 28.10Påmelding
Pensjon for HR – privat sektor

Pensjon for HR – privat sektor

28.10.2014 kl 09:00 - 16:00

Pensjon i privat sektor er kan være vanskelig å få oversikt over, og det er viktig at man i HR kan hjelpe sine medarbeidere med spørsmål knyttet til feltet. Man bør være godt nok rustet til å kunne fortelle sine […]

Oslo28.10Påmelding
HR Forum 2014

HR Forum 2014

05.11.2014 - 06.11.2014
HR_Forum_2014

HR Forum (tidligere PersonalForum) er den årlige møteplassen for alle som er opptatt av HR og personalledelse.

Oslo05.11 - 06.11Påmelding
Konflikthåndtering

Konflikthåndtering

10.11.2014 kl 08:00 - 11.11.2014 kl 17:00

Konflikter er normalt. Både sunne og usunne. De sunne dreier seg om saklige og konstruktive forskjeller som er nødvendige for utvikling. De usunne blir destruktive, usaklige og skaper avstander, polarisering eller fiendebilder.

Oslo10.11 - 11.11Påmelding
Oppstart Kompetanseledelesesstudiet

Oppstart Kompetanseledelesesstudiet

12.11.2014 kl 08:00 - 13.11.2014 kl 08:00

Kompetanseledelse, 10 studiepoeng Kompetanseledelse handler om å forstå hvordan vi kan skape den riktige konteksten for læring og deling av kunnskap i organisasjoner. Studiet vil bidra til økt bevissthet om hvordan man kan utnytte virksomhetenes kunnskap bedre og hvordan man kan […]

Oslo12.11 - 13.11
Prosjektledelse

Prosjektledelse

18.11.2014 kl 09:00 - 19.11.2014 kl 16:00

Dagens HR medarbeider har arbeidsoppgaver som berører mange mennesker. De styrer små og store prosjekter som medfører mange endringer. Hvorfor går noen bra og andre mindre bra? Hva skal til for å lykkes bedre? Dette kurset gir ABC i prosjektarbeid. […]

Oslo18.11 - 19.11Påmelding
Ny i lederrollen

Ny i lederrollen

19.11.2014 kl 09:00 - 20.11.2014 kl 16:00

Alle som trer inn i en lederrolle vil oppleve andre forventninger fra omgivelsene, og ikke minst fra seg selv. Hvem som helst kan bli litt usikker i denne fasen. Dette kurset bevisstgjør deltakerne på de momentene som er viktige og […]

Trondheim19.11 - 20.11Påmelding
Avslutning av arbeidsforhold

Avslutning av arbeidsforhold

20.11.2014 kl 09:00 - 16:00

Ledere og HR-ansvarlige må fra tid til annen avslutte arbeidsforhold, enten ved oppsigelse eller avskjed eller frivillige sluttavtaler. Bakgrunnen for dette kan være flere, som blant annet omorganiseringer og endringer som fører til overtallighet, arbeidstakere som ikke presterer i henhold […]

Oslo20.11Påmelding
Medarbeiderskap

Medarbeiderskap

25.11.2014 kl 09:00 - 26.11.2014 kl 16:00

Hva er medarbeiderskap? Medarbeiderskap må ses i lys av lederskap. Akkurat som det er viktig å avklare hvilke krav og forventninger som ligger i lederrollen, så er det viktig å avklare og tydeliggjøre hvilke krav og forventninger som ligger i […]

Oslo25.11 - 26.11Påmelding
Rett og plikt i arbeidslivet

Rett og plikt i arbeidslivet

02.12.2014 kl 09:00 - 04.12.2014 kl 16:00

Arbeidslivets lover og regler utgjør den grunnleggende plattform for alt personalarbeid og for forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. For å skape ryddige og tydelige forhold både for arbeidsgiver og arbeidstaker, og for å unngå de ubehagelige overraskelsene, er det viktig […]

Oslo02.12 - 04.12Påmelding
HR-lederens strategiske fokus

HR-lederens strategiske fokus

02.12.2014 kl 09:00 - 03.12.2014 kl 16:00

HR-funksjonen har i de siste årene gjennomgått stor forandring internasjonalt så vel som i Norge. Dette innebærer større fokus på HR som en strategisk viktig funksjon og krav til HR-funksjonen om å synliggjøre sin verdiskapende rolle i virksomheten. Dette betyr […]

Bergen02.12 - 03.12Påmelding
Rekruttering – fra bemanningsplan til ansettelse

Rekruttering – fra bemanningsplan til ansettelse

08.12.2014 kl 09:00 - 09.12.2014 kl 16:00

Rekruttering og utvalg av medarbeidere er en av organisasjonens viktigste oppgaver. Kvaliteten og kompetansen til menneskene i virksomheten er avgjørende for hvordan den vil lykkes i å realisere sine visjoner, målsetninger og hovedoppgaver. Kurset «Rekruttering – Fra bemanningsplan til ansettelse» […]

Oslo08.12 - 09.12Påmelding
Endringsledelse

Endringsledelse

09.12.2014 kl 09:00 - 15:45

Virksomheter møter endringer hver dag. Ytre forandringer skaper et indre endringsbehov. Dagens krav til stadig omstilling er en utfordring, men også et potensielt konkurransefortrinn. Disse utfordringene skal virksomheten ledes gjennom, i et stadig raskere tempo.   Hvordan oppleves endring i […]

Oslo09.12Påmelding
Hvordan praktisere virksomhetsdrevet lederutvikling

Hvordan praktisere virksomhetsdrevet lederutvikling

10.12.2014 kl 09:00 - 17:00

Å bygge en sterk plan for lederetterfølgelse tilpasset forretningsmessige utfordringer krever at ledelsen på alle nivåer tar ansvar for strategi for og daglige utvikling av nye ledere. Grunnen til dette er ganske enkelt at de riktige lederne på alle nivåer […]

Bergen10.12Påmelding
+ iCal Import Oppførte aktiviteter

medlemskap_468x60Aktiviteter uten påmeldingsknapp er fulltegnet.

Toppen