Loading Events

Kommende aktiviteter

AktivitetStedDato 
Hvordan praktisere virksomhetsdrevet lederutvikling

Hvordan praktisere virksomhetsdrevet lederutvikling

22.10.2014 kl 09:00 - 17:00
LeadershipDev

Å bygge en sterk plan for lederetterfølgelse tilpasset forretningsmessige utfordringer krever at ledelsen på alle nivåer tar ansvar for strategi for og daglige utvikling av nye ledere. Grunnen til dette er ganske enkelt at de riktige lederne på alle nivåer […]

Oslo22.10Påmelding
Ny i HR-rollen

Ny i HR-rollen

22.10.2014 kl 09:00 - 23.10.2014 kl 16:00

Dette er kurset for deg som er ny i HR-rollen, og som trenger en helhetlig oversikt over HR-faget. Fokus vil være de sentrale HR-prosessene og hvordan du kan sikre sammenheng mellom dem. Vi ser også på HR-rollen i forhold til […]

Stavanger22.10 - 23.10Påmelding
Håndtering av sykmeldte – kommunikasjon, oppfølging og tilrettelegging

Håndtering av sykmeldte – kommunikasjon, oppfølging og tilrettelegging

24.10.2014 kl 09:00 - 11:30

Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for forebygging og oppfølging av sykefravær. Et stadig tilbakevendende tema er hvilke krav som skal stilles til arbeidsgivers håndtering av sykmeldte og hvordan arbeidsgiver kan og bør kommunisere med aktørene i sykefraværsoppfølgingen. Reglene omkring dette […]

Oslo24.10Påmelding
Håndtering av sykmeldte – kommunikasjon, oppfølging og tilrettelegging 1230-1500

Håndtering av sykmeldte – kommunikasjon, oppfølging og tilrettelegging 1230-1500

24.10.2014 kl 12:30 - 15:00

Arbeidsplassen er den viktigste arenaen for forebygging og oppfølging av sykefravær. Et stadig tilbakevendende tema er hvilke krav som skal stilles til arbeidsgivers håndtering av sykmeldte og hvordan arbeidsgiver kan og bør kommunisere med aktørene i sykefraværsoppfølgingen. Reglene omkring dette […]

Oslo24.10Påmelding
Rekruttering – intervjuteknikk og seleksjon – Stavanger

Rekruttering – intervjuteknikk og seleksjon – Stavanger

27.10.2014 kl 09:00 - 28.10.2014 kl 16:00

En ansettelse er en langsiktig og kostbar investering – hvem er den rette personen for vår virksomhet – nå og i fremtiden? En god dialog i intervjuet hvor begge parter gir og får hensiktsmessig informasjon er ønskelig. Du bør vite […]

Stavanger27.10 - 28.10Påmelding
Pensjon for HR – privat sektor

Pensjon for HR – privat sektor

28.10.2014 kl 09:00 - 16:00

Pensjon i privat sektor er kan være vanskelig å få oversikt over, og det er viktig at man i HR kan hjelpe sine medarbeidere med spørsmål knyttet til feltet. Man bør være godt nok rustet til å kunne fortelle sine […]

Oslo28.10Påmelding
Effektiv organisering av HR – organisasjonsdesign

Effektiv organisering av HR – organisasjonsdesign

29.10.2014 kl 09:00 - 11:30

Et arbeidsseminar om utfordringer og løsninger for HR-funksjonen i statlige virksomheter. Problemstillinger belyses gjennom case fra direktorater/etater. I utvikling av en moderne HR-funksjon er det nødvendig å se på funksjonsdeling, organisasjonsdesign og -struktur med nye øyne. Løsningene som man kommer […]

Oslo29.10Påmelding
Nye endringer innen pensjon – faglig oppdatering og konsekvens for virksomheter

Nye endringer innen pensjon – faglig oppdatering og konsekvens for virksomheter

31.10.2014 kl 09:00 - 10:00

HR Norge inviterer til frokostmøte i samarbeid med konsulentselskapet Steenberg & Plahte. Hilde Nordstoga fra Steenberg & Plahte vil gi en rask oppdatering på de viktigste endringene som skjer på pensjonsfronten om dagen. Mange av disse endringen vil innebære at […]

Oslo31.10Påmelding
HR Forum 2014

HR Forum 2014

05.11.2014 - 06.11.2014
HR_Forum_2014

HR Forum (tidligere PersonalForum) er den årlige møteplassen for alle som er opptatt av HR og personalledelse.

Oslo05.11 - 06.11Påmelding
Konflikthåndtering

Konflikthåndtering

11.11.2014 kl 09:00 - 16:00

Konflikter kan være konstruktive og nødvendige for utvikling. De kan også være destruktive og personifiserte. Kurset gir en oversikt over konflikters årsaker, oppbygging og nivåer, og belyser utfordringer du vil møte på når du navigerer i en konfliktsituasjon. Forstå egen […]

Oslo11.11Påmelding
Oppstart Kompetanseledelesesstudiet

Oppstart Kompetanseledelesesstudiet

12.11.2014 kl 08:00 - 13.11.2014 kl 08:00

Kompetanseledelse, 10 studiepoeng Kompetanseledelse handler om å forstå hvordan vi kan skape den riktige konteksten for læring og deling av kunnskap i organisasjoner. Studiet vil bidra til økt bevissthet om hvordan man kan utnytte virksomhetenes kunnskap bedre og hvordan man kan […]

Oslo12.11 - 13.11
Omstilling og nedbemanning

Omstilling og nedbemanning

14.11.2014 kl 09:00 - 11:00

I et stadig mer konkurranseutsatt marked er omstillingsdyktighet en nøkkelfaktor. I et kortsiktig perspektiv vil det være viktig for arbeidsgiver å gjennomføre omstillingen innen den frist styret og eierne har satt. I et langsiktig perspektiv er det helt avgjørende at […]

Oslo14.11Påmelding
Prosjektledelse

Prosjektledelse

18.11.2014 kl 09:00 - 19.11.2014 kl 16:00

Dagens HR medarbeider har arbeidsoppgaver som berører mange mennesker. De styrer små og store prosjekter som medfører mange endringer. Hvorfor går noen bra og andre mindre bra? Hva skal til for å lykkes bedre? Dette kurset gir ABC i prosjektarbeid. […]

Oslo18.11 - 19.11Påmelding
Arbeidsrett ved avslutning av arbeidsforhold

Arbeidsrett ved avslutning av arbeidsforhold

20.11.2014 kl 09:00 - 16:00
Fotografert av Foto Schrøder | Bygdøy Allé

Ledere og HR-ansvarlige må fra tid til annen avslutte arbeidsforhold, enten ved oppsigelse eller avskjed eller frivillige sluttavtaler. Bakgrunnen for dette kan være flere, som blant annet omorganiseringer og endringer som fører til overtallighet, arbeidstakere som ikke presterer i henhold […]

Oslo20.11Påmelding
Kompetanseutvikling i Laerdal Medical

Kompetanseutvikling i Laerdal Medical

21.11.2014 kl 09:00 - 11:30

HR Norges Kompetansepris 2014 gikk til Laerdal Medical. – Solid forankret HR strategi med et intenst topplederengasjement, ideelle målsettinger og lokalisering under ett tak, har bidratt til en kompetansekraft uten sidestykke, heter det i begrunnelsen for tildelingen. I medlemsmøtet vil […]

Oslo21.11Påmelding
HR-undersøkelsen 2014 – Trondheim 21. november

HR-undersøkelsen 2014 – Trondheim 21. november

21.11.2014 kl 09:00 - 11:00

HR Norge og EY (tidligere Ernst & Young) har gleden av å invitere til seminarer der vi går igjennom resultatene fra den ferske «HR-undersøkelsen 2014″ Årets undersøkelse har sett nærmere på hvilke områder innen HR norske virksomheter har fokus på […]

Trondheim21.11Påmelding
Medarbeiderskap

Medarbeiderskap

26.11.2014 kl 09:00 - 27.11.2014 kl 16:00

Hva er medarbeiderskap? Medarbeiderskap må ses i lys av lederskap. Akkurat som det er viktig å avklare hvilke krav og forventninger som ligger i lederrollen, så er det viktig å avklare og tydeliggjøre hvilke krav og forventninger som ligger i […]

Oslo26.11 - 27.11Påmelding
HR-undersøkelsen 2014 – Bergen 26. november

HR-undersøkelsen 2014 – Bergen 26. november

26.11.2014 kl 09:00 - 11:00

HR Norge og EY (tidligere Ernst & Young) har gleden av å invitere til seminarer der vi går igjennom resultatene fra den ferske «HR-undersøkelsen 2014″ Årets undersøkelse har sett nærmere på hvilke områder innen HR norske virksomheter har fokus på […]

Bergen26.11Påmelding
HR-undersøkelsen 2014 – Stavanger 27. november

HR-undersøkelsen 2014 – Stavanger 27. november

27.11.2014 kl 09:00 - 11:00

HR Norge og EY (tidligere Ernst & Young) har gleden av å invitere til seminarer der vi går igjennom resultatene fra den ferske «HR-undersøkelsen 2014″ Årets undersøkelse har sett nærmere på hvilke områder innen HR norske virksomheter har fokus på […]

Stavanger27.11Påmelding
Faktasjekk i rekrutteringsprosesser

Faktasjekk i rekrutteringsprosesser

28.11.2014 kl 09:00 - 11:30

- Hvordan strukturere en rekrutteringsprosess slik at du gjør ting «riktig» først som sist - Hva kan du spørre om, hva bør du spørre om og hvordan unngå utfordringer med personvern og diskrimineringsregler? Feilansettelser er både dyrt og konfliktskapende for de […]

Oslo28.11Påmelding
HR-undersøkelsen 2014 – Oslo (1) 28. november

HR-undersøkelsen 2014 – Oslo (1) 28. november

28.11.2014 kl 11:00 - 13:00

HR Norge og EY (tidligere Ernst & Young) har gleden av å invitere til seminarer der vi går igjennom resultatene fra den ferske «HR-undersøkelsen 2014″ Årets undersøkelse har sett nærmere på hvilke områder innen HR norske virksomheter har fokus på […]

Oslo28.11Påmelding
HR-lederens strategiske fokus

HR-lederens strategiske fokus

02.12.2014 kl 09:00 - 03.12.2014 kl 16:00

HR-funksjonen har i de siste årene gjennomgått stor forandring internasjonalt så vel som i Norge. Dette innebærer større fokus på HR som en strategisk viktig funksjon og krav til HR-funksjonen om å synliggjøre sin verdiskapende rolle i virksomheten. Dette betyr […]

Bergen02.12 - 03.12Påmelding
Rett og plikt i arbeidslivet

Rett og plikt i arbeidslivet

02.12.2014 kl 09:00 - 04.12.2014 kl 16:00

Arbeidslivets lover og regler utgjør den grunnleggende plattform for alt personalarbeid og for forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. For å skape ryddige og tydelige forhold både for arbeidsgiver og arbeidstaker, og for å unngå de ubehagelige overraskelsene, er det viktig […]

Oslo02.12 - 04.12Påmelding
HR Norges Beste – Talentkabalen

HR Norges Beste – Talentkabalen

02.12.2014 kl 09:00 - 16:00

Tradisjon tro avsluttes året med HR Norges beste. Dette er en av de mest spennende konferansene vi arrangerer hvert år, da fokuset rettes mot noen sentrale utfordringer HR står overfor – samtidig som vi ønsker å inspirere deg som deltaker! […]

Oslo02.12Påmelding
Rekruttering – fra bemanningsplan til ansettelse

Rekruttering – fra bemanningsplan til ansettelse

08.12.2014 kl 09:00 - 09.12.2014 kl 16:00

Rekruttering og utvalg av medarbeidere er en av organisasjonens viktigste oppgaver. Kvaliteten og kompetansen til menneskene i virksomheten er avgjørende for hvordan den vil lykkes i å realisere sine visjoner, målsetninger og hovedoppgaver. Kurset «Rekruttering – Fra bemanningsplan til ansettelse» […]

Oslo08.12 - 09.12Påmelding
Endringsledelse

Endringsledelse

09.12.2014 kl 09:00 - 15:45

Noe av det viktigste virksomheter møter hver dag er endringer. Ytre forandringer skaper et indre endringsbehov. Skaperkraft og innovasjon kan forandre organisasjonen fra innsiden til en bedre virksomhet utad. Alt dette skal ledes på et vis, i et stadig raskere […]

Oslo09.12Påmelding
Hvordan praktisere virksomhetsdrevet lederutvikling

Hvordan praktisere virksomhetsdrevet lederutvikling

10.12.2014 kl 09:00 - 17:00
LeadershipDev

Å bygge en sterk plan for lederetterfølgelse tilpasset forretningsmessige utfordringer krever at ledelsen på alle nivåer tar ansvar for strategi for og daglige utvikling av nye ledere. Grunnen til dette er ganske enkelt at de riktige lederne på alle nivåer […]

Bergen10.12Påmelding
HR-undersøkelsen 2014 – Oslo (2) 10.desember

HR-undersøkelsen 2014 – Oslo (2) 10.desember

10.12.2014 kl 09:00 - 11:00

HR Norge og EY (tidligere Ernst & Young) har gleden av å invitere til seminarer der vi går igjennom resultatene fra den ferske «HR-undersøkelsen 2014″ Årets undersøkelse har sett nærmere på hvilke områder innen HR norske virksomheter har fokus på […]

Oslo10.12Påmelding
Arbeidsrett og rekrutteringsprosessen

Arbeidsrett og rekrutteringsprosessen

12.12.2014 kl 09:00 - 16:00
Fotografert av Foto Schrøder | Bygdøy Allé

HR Norge er i ferd med å fornye sitt tilbud av kurs innen rekruttering. Et av temaene som er mye diskutert på våre rekrutteringskurs er arbeidsrett. For å adressere dette temaet spesifikt i forhold til de ulike problemstillinger du kan […]

Oslo12.12Påmelding
Personalkonferansen for offentlig sektor 2015

Personalkonferansen for offentlig sektor 2015

20.01.2015 - 22.01.2015

Personalkonferansen for offentlig sektor arrangeres i tradisjon tro i januar på Lillehammer. Temaer som blir belyst denne gang vil kretse rundt ledelse, strategisk HR, jus, utvikling i forvaltningen og aktuelle saker som angår HR og personalfeltet i sektoren. I tillegg […]

Lillehammer20.01 - 22.01Påmelding
HR Tech

HR Tech

12.02.2015 kl 09:00 - 13.02.2015 kl 16:00

HR Tech er en ny konferanse i år. Det vil finne sted på Bjørvika Konferansesenter, dag 1. blir konferanse dag og dag 2. blir det workshop!   Program og pris kommer snart.

Oslo12.02 - 13.02
Pensjonskonferansen

Pensjonskonferansen

03.03.2015 kl 09:00 - 16:00

Hold av datoen, program og priser kommer snart!

Oslo03.03
Rekrutteringsdagene

Rekrutteringsdagene

25.03.2015 kl 09:00 - 26.03.2015 kl 16:00

Hold av dato, program og pris kommer snart!

Oslo25.03 - 26.03
Arbeidsrettskonferansen

Arbeidsrettskonferansen

16.04.2015 kl 09:00 - 16:00

Hold av dato, program og priser kommer snart!

Oslo16.04
CIPD NEEM Event

CIPD NEEM Event

11.05.2015 kl 14:00 - 12.05.2015 kl 21:00

NEEM spring meeting avholdes i London 2015. Nærmere agenda kommer, men hold av 11.-12. mai i kalenderen nå! De vil også tilby billetter til CIPD’s annual Learning & Development Show 13.-14. Mai for de som ønsker dette. Nedenfor kan du […]

London11.05 - 12.05
Kompetansedagene

Kompetansedagene

20.05.2015 kl 09:00 - 21.05.2015 kl 16:00

Hold av dato, program og pris kommet snart!

Oslo20.05 - 21.05
HR Analyser

HR Analyser

03.06.2015 kl 09:00 - 04.06.2015 kl 16:00

Hold av datoen, program og pris kommer snart. Det vil bli som i fjord, konferanse dag.1 og workshop dag.2!

Oslo03.06 - 04.06
+ iCal Import Oppførte aktiviteter

medlemskap_468x60Aktiviteter uten påmeldingsknapp er fulltegnet.

Toppen